Адміністративні послуги

15 Листопада 2020, 01:05

Атмосферне повітря

Внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи

Видача дозволу на провадження діяльності, пов’язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Небезпечні відходи

Видача повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення відходів

Пестициди та агрохімікати

Видача дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

Проведння державної реєстрації (перереєстрації) пестицидів і агрохімікатів

Природні ресурси

Видача дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду

Видача дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України

Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків

Видача дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Видача дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Екологічний аудит

Видача сертифіката екологічного аудитора

Продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора

Екологічна експертиза

Висновок державної екологічної експертизи

Природно-заповідний фонд

Затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів

Державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Затвердження плану моніторингу 

Реєстр операторів контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів)

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин

Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі операторів контрольованих речовин

Виключення з Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин