Державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

22 Липня 2021, 10:05

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ УСТАНОВКИ В

ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ З МОНІТОРИНГУ, ЗВІТНОСТІ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер: з 9:00 до 18:00

П’ятниця: з 9:00 до 16:45

Перерва: з 13:00 до 13:45 

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел: (044) 206-31-15

Електронна адреса: info@mepr.gov.ua

Веб-сайт: www.mepr.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

 

 

Закон України «Про адміністративні послуги»

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації» від 23.09.2020 № 880.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03 лютого 2021 року № 75 «Про затвердження Порядку державної реєстрації установок в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2021 року № 428/36050.

Умови отримання адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання адміністративної послуги оператор або уповноважена ним особа звертається до Міндовкілля в письмовій формі (на паперових носіях) особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку із заявою оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі – заява 1-МЗВ), що містить загальні відомості про установку та відомості про види та обсяги викидів парникових газів.

У разі подання документів уповноваженою особою, до звернення додається письмовий документ, що підтверджує право на таке звернення.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У електронній формі через Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації, а до дати офіційного оприлюднення повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру – оператором або уповноваженою ним особою особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів (без врахування строку передбаченого для усунення обставин, що стали підставою для зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги).

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги може бути:

подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою;

виявлення в документах, поданих для отримання адміністративної послуги, недостовірних відомостей;

невідповідність поданих документів вимогам, установленим Законом;

якщо після закінчення строків, установлених частиною шостою статті 11 Закону, не усунені обставини, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги.

Результат надання адміністративної послуги

Виписка з Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів або відмова у наданні адміністративної послуги.

Способи отримання відповіді (результату)

У електронній формі через Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації, а до дати офіційного оприлюднення повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру – оператором або уповноваженою ним особою особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку.