EU4Climate

02 Травня 2019, 14:49

                                                                                    Проект «EU4Climate»: Україна 

Мета: З метою протидії загрозі зміни клімату, Європейський Союз у 2019 році запускає нову регіональну ініціативу EU4Climate, яка спрямована на підтримку шести країн Східноєвропейського партнерства у створенні та впровадженні кліматичних політик, які базуватимуться на зобов'язаннях країн відповідно до Паризької угоди, угодах про асоціацію та партнерство з ЄС, політичній ініціативі Східноєвропейського партнерства «20 ключових завдань на період до 2020 року» та Порядку денному ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року. Сфера дії Ініціативи була визначена в результаті співпраці між усіма країнами-партнерами. Головна мета - обмеження впливу зміни клімату на життя громадян та підвищення стійкості до її негативного впливу. 

Країни-партнери: Вірменія, Айзербайджан, Білорусія, Грузія, Республіка Молдова, Україна 

Тривалість: 2019-2022 рр. 

Бюджет: 8,8 млн. євро (внесок ЄС: 8 млн. євро) 

Виконавчий партнер: Програма Розвитку ООН (ПРООН) 

Загальне спрямування: DG NEAR i DG Clima, Європейська комісія 

Опис проекту EU4Climate:

Проект підтримує країни у впровадженні Паризької угоди та вдосконаленні кліматичної політики і законодавства. Він має на меті обмеження впливу кліматичної зміни на життя громадян і сприяння адаптації до її наслідків.

Зміна клімату є однією з найважливіших проблем, які стоять перед суспільством у 21 сторіччі. Зобов'язання країн відповідно до Паризької угоди або національно- визначених внесків є основою для формування національного плану дій щодо пом'якшення та адаптації до зміни клімату. Прискорення процесу вживання дій по боротьбі зі зміною клімату вимагає трансформацій на системному рівні, які мають підтримуватись лідерами на найвищому рівні та різноманітними міжсекторальними суспільними коаліціями.

Ініціатива базується на важливих досягненнях попередніх програм співпраці, а саме: програмі ЄС ClimaEast, яка підтримувала процес пом’якшення та адаптації до зміни клімату, і була завершена у 2017 році. EU4Climate враховує посилену співпрацю, закріплену в «20 ключових завданнях на період до 2020», прийнятих на саміті Східноєвропейського партнерства ЄС у листопаді 2017 року. 

 

Установча зустріч проекту  «EU4Climate»: Україна

Координаційна зустріч донорів з адаптації до зміни клімату в Україні

Регіональний вебінар з розроблення національних стратегій адаптації до зміни клімату та планів дій

Секторальні вебінари з адаптації до зміни клімату

Регіональний вебінар з адаптації до зміни клімату для країн Східного партнерства