Готовність до торгівлі квотами на викиди в регіоні ЄБРР (preparedness for emissions trading in the ebrd region – peter)

12 Квітня 2017, 01:52

НАЗВА ПРОЕКТУ: Готовність до торгівлі квотами на викиди в регіоні ЄБРР

ДОНОР: Європейський банк реконструкції та розвитку

МЕТА ПРОЕКТУ:    концептуальний аналіз та загальний огляд систем торгівлі квотами на викиди в світі та в регіоні операцій ЄБРР.

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: 2012 – 2015 рр.

ОБ’ЄМ ФІНАНСУВАННЯ:  750 тис. Євро (Етап І та Етап II)

ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ: консорціумом «ThomsonReutersPointCarbon» (керівник), а також компаніями «Baker&McKenzie», «CarbonLimits AS», та «Координаційним центром щодо зміни клімату» (Казахстан)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРОЕКТУ: Проект було реалізовано у два етапи, які передбачають виконання наступних завдань.

 

ЕТАП I

Завдання 1. Обґрунтування та основні завдання

 • оглянути економічне обґрунтування та основні завдання щодо впровадження схеми торгівлі квотами на викиди як альтернативу іншим механізмам стратегії досягнення скорочення викидів парникових газів;
 • визначити концептуальні рішення, категорію країни/сектора та розробити логіко-структурний підхід для подальшого аналізу шляхів переходу до вуглецевих ринків. У логічній структурі також необхідно врахувати висновки доповіді МЕА - ОЕСР "Ринкова готовність: елементи створення ринкових підходів";
 • визначити переваги та недоліки, пов'язані з об’єднанням із зовнішніми схемами торгівлі викидами. Визначити альтернативні варіанти об’єднання систем торгівлі викидами (прямий в порівнянні з опосередкованим, міжнародна система в порівнянні з об’єднанням національних схем).

Завдання 2. Оглянути стан розробки систем торгівлі викидами.

 • провести порівняльний аналіз існуючих і проектних схем торгівлі викидами в Європі, Азії, Австралії/Новій Зеландії та Північній Америці, використовуючи логіко-структурний підхід, розроблений в Завданні 1;
 • детально описати національні системи обмежень і торгівлі викидами, запропоновані для Казахстану і України, використовуючи стандартні структури, включаючи логіко-структурний підхід, розроблені в Завданні 1.

Завдання 3. Розробити інструменти підтримки реалізації проекту (будуть діяти протягом реалізації проекту)

 • забезпечити інструменти розповсюдження інформації та підвищення обізнаності, зокрема інтерактивний веб-сайт для проведення консультацій та обміну інформацією на англійській і російській мовах.
 • підготувати запрошення, організаційну структуру та порядок денний семінару, який буде організовано ЄБРР в Україні.

ЕТАП II

Завдання 4. Здійснити аналіз можливостей об'єднання із зовнішніми системами торгівлі викидами в цільових країнах ЄБРР.

 • здійснити аналіз сумісності та порівнянності пропонованих схем торгівлі викидами в Казахстані та Україні з ETS ЄС та іншими схемами торгівлі квотами на викиди, використовуючи критерії, розроблені в Завданні 2;
 • використати наявні дані щодо витрат на скорочення викидів (включаючи, але не обмежуючись цим, показники граничних витрат на скорочення викидів інвесторів, які підтримуються ЄБРР), з тим, щоб проаналізувати й оцінити реальний потенціал внутрішнього попиту на національних вуглецевих ринках, у тому числі оцінити альтернативні обмеження та прогнозовані викиди за секторами.

Завдання 5. Розробити дорожні карти щодо об'єднання систем обмежень і торгівлі квотами на викиди в окремих країнах із зовнішніми системами торгівлі квотами на викиди.

 • зробити огляд можливих траєкторій переходу до повноцінної системи торгівлі квотами на викиди вуглецю і повного об'єднання з іншими системами для кожної країни, що дозволить підвищити готовність і навички операторів установок діяти на вуглецевому ринку, об'єднаному з більш розвиненими країнами, де учасники мають справу з більш високими енергетичними/вуглецевими показниками;
 • провести багатосторонні консультації за допомогою інтерв'ю, круглих столів з питань промисловості та технічних семінарів для посилення наукового обґрунтування і політичної прийнятності траєкторій переходу для ключових зацікавлених сторін в кожній країні;
 • підготувати пропозиції типової поетапної дорожньої карти для і) розробки і запровадження національних систем торгівлі викидами, іі) їх об'єднання із зовнішніми схемами, такими як ETS ЄС і ііі) розробки фінансових інструментів для прискорення інвестицій;
 • на основі пропозиції щодо типової дорожньої карти, підготовленої в попередньому завданні, та за погодженням з національними органами влади, розробити пропозиції щодо дорожніх карт для вирішення регулятивних та інституційних питань з метою повного об'єднання.
 • підготувати проекти Меморандуму про взаєморозуміння («Меморандум») і Основних умов договору для потенційних міжнародних переговорів щодо об'єднання національних систем торгівлі викидами (англійською та російською/українською мовами).

Результати проведених досліджень  в рамках проекту PETER, доступні на офіційному сайті.