Місія та стратегія

22 Червня 2020, 16:34

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України утворено 27 травня 2020 року https://cutt.ly/kuS50J0

Міністерство формує та реалізує державну політику у сфері:
 • охорони навколишнього природного середовища,

 • екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, радіаційної, біологічної і генетичної безпеки,

 • у сфері рибного господарства та рибної промисловості,

 • охорони, використання та відтворення водних біоресурсів,

 • регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства,

 • лісового та мисливського господарств.

Разом з тим, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері:
 • розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

 • геологічного вивчення та раціонального використання надр;

 • управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;

 • здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

 • здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди.