Найбільш запитувана інформація

20 Червня 2020, 14:39

Який порядок набуття громадянином статусу громадського інспектора з охорони довкілля

Про обов’язковість проведення державної екологічної експертизи об’єктів та видів діяльності

Який порядок проведення державної екологічної експертизи

Яким чином здійснюється подовження дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Як отримати дозвіл на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України

Який порядок отримання дозволу/сертифікату на ввезення в Україну чи вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного світу, що є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Який порядок отримання дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу

Чим підтверджується законність набуття у власність первоцвітів (об’єктів Червоної книги України), вирощених на приватних ділянках

Які законні підстави на вилучення з природного середовища об’єктів Червоної книги України