Паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання

10 Лютого 2022, 11:11
2400000

Міністерство екології та природних ресурсів України

2401000

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

2401010

2701010

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

2401030

 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу ц вугільної промисловості

 

2401040

2701040

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

2401070

Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств

2401090

2701090

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

2401100

 Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

2401140

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

2401160

2701160

Збереження природно-заповідного фонду

2401210

Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки

2401270

2701270

Здійснення природоохоронних заходів

2401440

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

2401470 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку
2401480

Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"

2401490

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

2401500

2701500

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

2401520

2701520

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

2401530

2701530

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

2401540

Розвиток електронного урядування у сфері екології та природних ресурсів

2401560

2701560

Забезпечення діяльності Національної комісії за радіаційного захисту населення України

2401590

Реструктуризація вугільної галузі

2401610

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

2401620

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

2401630

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

2402010

2702010

 

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

 

2402020

2702020

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

2402070Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

2402090

2702090

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства
2403010

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

2404000

Державна служба геології та надр України

2404010

2704010

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

2404020

2704020

Розвиток мінерально-сировинної бази

2404050

Розвиток електронного урядування у сфері геологічного вивчення та використання надр

2405000

Державна екологічна інспекція України

2405010

2705010

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

2406000

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

2406010

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

2406060

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності

2407000

Державне агентство водних ресурсів України

2407010

2707010

Керівництво та управління у сфері водного господарства

2407020

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

2407040

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2407050

2707050

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

2407070

2707070

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

2407090

2707090

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

2407120

Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем

2407160

2707160

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколайовської області"

2407170

2707170

Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»

2407800

2707800

Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

2707810

Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою

2408000

Державне агентство України з управління зоною відчуження

2408010

2708010

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

2408040

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

2408070

2708070

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

2408080

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

2408090

2708090

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

2408110

2708110

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

2408120

2708120

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

2408130

Розвиток електронного урядування у сфері управління зоною відчуження

2408140

Реалізація державного інвестиційного проекту «Відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження»

2708810

Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об’єкта «Укриття»

2708820

Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об’єкта «Укриття»

2409010

2709010

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

2409020Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

2409060

2709060

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

 

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм