Антикорупційне законодавство

06 Серпня 2020, 12:45

Міжнародні акти

 

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 (ратифікована згідно із Законом України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції" від 18.10.2006 № 251-V)

 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 (ратифікована згідно із Законом України "Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією" від 18.10.2006 № 252-V)

 

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003 № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією" від 18.10.2006 № 253-V)

 

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 (ратифікована згідно із Законом України "Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією" від 16.03.2005 № 2476-IV)

 

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05.05.1998

 

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05.05.1998

 

Кодекси України

 

Кримінальний Кодекс України

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (частина перша)

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (частина друга)

 

Кодекс законів про працю України

 

Закони України

 

Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VIII

 

Про Національне антикорупційне бюро України від 14.10.2014 № 1698-VIII

 

Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14.10.2014 № 1699-VIII

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13.05.2014 № 1261-VII

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14.10.2014 № 1701-VIII

 

Про державну службу від 10.12.2015 № 889-VIII

 

Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2001 № 2493-ІІІ

 

Про очищення влади від 27.01.2015 № 132-VIIІ

 

Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580-VIII

 

Про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697-VIII

 

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10.11.2015 № 772-VIII

 

Укази Президента України

 

Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16.04.2015 № 217

 

Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14.10.2014 № 808

 

Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12.01.2015 № 5/2015

 

Постанови КМУ

 

Питання запобігання та виявлення корупції від 04.09.2013 № 706

 

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" від 14.05.2015 № 301

 

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29.04.2015 № 265

 

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13.06.2000 № 950

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17.07.2014 № 295

 

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171

 

Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" від 16.10.2014 № 563

 

Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 25.03.2015 № 170

 

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25.03.2015 № 140

 

Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28.10.2015 №877

 

Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 24.02.2016 № 104

 

Розпорядження КМУ

 

Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад від 06.02.2019 № 106

 

Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 02.07.2014 № 647-р

 

Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16.10.2014 № 1025-р

 

Накази, рішення

 

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Наказ Нацдержслужби від 05.08.2016 № 158

 

Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби. Наказ НАДС від 19.04.2017 № 86

 

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Рішення НАЗК від 09.02.2018 № 166

 

Методичні рекомендації

 

Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців (прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11.05.2000)

 

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені Рішенням НАЗК від 06.07.2017 № 286

 

Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів, затверджені Рішенням НАЗК від 11.08.2016 № 10

 

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені Рішенням НАЗК від 29.09.2017 № 839