С - 8 Біогенні речовини в прісній воді

12 Квітня 2017, 03:49

С - 8 Біогенні речовини в прісній воді

Короткий опис:

Показник характеризує стан прісних вод з точки зору вмісту в них біогенних речовин, може використовуватись для ілюстрації поточних рівнів концентрацій біогенних речовин та довгострокових тенденцій їх змін. Визначається концентрацією фосфатів і нітратів в річках, загальним вмістом фосфору та азоту в озерах і нітратів в підземних водах.

Надходження великої кількості біогенних речовин у прісноводні водойми та водотоки з комунальними, промисловими та сільськогосподарськими стічними водами, із забрудненим поверхневим стоком призводить до евтрофікації цих водойм, що може викликати екологічні зміни з втратою видів водних рослин та риб (погіршення умов існування), несприятливий вплив на  стан вод для різних видів водокористування.

В структурі РС-Т-С-В-Р показник «Біогенні речовини в прісній воді» (С) має зв’язок з показниками «Забруднені стічні води» (Т та Р), «Біохімічне споживання кисню (БСК) та концентрація азоту амонійного в річковій воді» (С), «Якість питної води» (С), «Біогенні речовини в прибережних морських водах» (С).

 

Одиниці вимірювання:

Концентрації фосфатів і нітратів в річках виражаються мгРO4  та мгNOна літр, показники вмісту азоту загального та фосфору загального в озерах та водосховищах наводяться відповідно у мг Nта мг Р на літр.

Методологія:

Спостереження за зміною гідрохімічних показників якості води здійснюється Державним агентством водних ресурсів України відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах. Опосереднені розрахункові дані спостережень на репрезентативних постах спостережень надаються по кожному з основних басейнів річок України.

Базова мережа спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища гідрометеорологічних організацій і Програми спостережень за забрудненням довкілля затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.02.2002 № 57 «Про затвердження Програми поліпшення якості базових спостережень за забрудненням та моніторингу навколишнього природного середовища». Відповідно до затверджених Програм спостережень гідрометеорологічними організаціями здійснюється моніторинг забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі поверхневих вод суші. Програми спостережень за об’єктами довкілля складаються на два роки, під час їх формування за необхідності проводиться перегляд програм, показників та інгредієнтів, що визначаються, а також пунктів спостережень.

Коротка інтерпретація:

З початку 90-х років у поверхневих водах України відзначалася сприятлива тенденція до зменшення вмісту біогенних речовин, що було пов’язано зі зниженням надходження промислових і комунально-побутових стічних вод. Однак, із відновленням виробництва вміст мінеральних сполук азоту в басейнах річок знов поступово підвищується.

 Біогенні речовини в прісній воді (мг/л), р. Дніпро