Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, суб’єкту господарювання, об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження

04 Лютого 2022, 10:58

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

заява суб’єкта господарювання про видачу дозволу;

документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, підготовлені відповідно до Інструкції (письмова та електронна форма) та звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві;

відомості про розміщення в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян, з урахуванням вимог, викладених у пп. 2.18 п. 2 Інструкції

Адміністративний збір

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів без урахування 15 календарних днів з дати надходження документів (передбачених п. 6 Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року  № 302), протягом яких Держпродспоживслужба, її територіальні органи приймають рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу

Результат надання

Рішення про видачу дозволу.

Письмове повідомлення суб’єкта господарювання щодо рішення про відмову у видачі дозволу.

Способи отримання результату

Рішення про видачу дозволу видається особисто заявникові або представнику за довіреністю або надсилається заявникові поштою.

Рішення про відмову у видачі дозволу видається заявникові або представнику за довіреністю або надсилається

Підстави для відмови

Відповідно до ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

закони України «Про охорону атмосферного повітря», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги»;

постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи»;

наказ Мінприроди України від 09 березня 2006 року № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 341/12215.

Де отримати

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-33-05

Електронна адреса: info@mepr.gov.ua

Веб-сайт: www.mepr.gov.ua

 

 

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

Наказ Міндовкілля