Висновок державної екологічної експертизи

12 Квітня 2017, 07:03

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява суб’єкта звернення.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 1. Лист-клопотання юридичної особи (на фірмовому бланку підприємства або затверджений печаткою підприємства (підприємця) щодо проведення державної екологічної експертизи.
 2. Заявка на державну екологічну експертизу
 3. Підтвердження оголошення «Заяви про екологічні наслідки діяльності» в засобах масової інформації у відповідності до статей 10, 35 Закону України «Про екологічну експертизу»
 4. Том (книга, розділ) «Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)», розроблені згідно державних будівельних норм ДБН А.2.2.-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»
 5. «Заява про екологічні наслідки діяльності»  згідно    п. 4 ДБН А.2.2.-1-2003.
 6. Погоджена в установленому порядку «Заява про наміри" та підтвердження публікації "Заяви про наміри» в пресі відповідно п. 1.6 ДБН.А.2.2.-1-2003.
 7. Загальна пояснювальна записка та основні креслення (марки ГП, ЗВК, ТХ), розроблені згідно ДБН А.2.2-3-2014..
 8. Засвідчені в установленому порядку копії погоджень з усіма заінтересованими органами.

Залежно від специфіки конкретних об’єктів державної екологічної експертизи можуть вимагатися експертні висновки інших заінтересованих міністерств, відомств, організацій, установ і підприємств, а також матеріалів погодження документації з відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Адміністративний збір

Безоплатно.

Строк надання послуги

Граничні строки проведення державної  екологічної  експертизи об'єктів (ст.38 Закону України «Про екологічну експертизу»):                                                                  

 1. до 45 календарних днів, з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових  випадках, залежно від складності проблеми, -до 120 днів;
 2. за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи - до 30 календарних днів.

Результат надання

 1. Видача висновку державної екологічної експертизи.
 2. Лист про повернення на доопрацювання у зв’язку з наданням неповного комплекту необхідних матеріалів і документів.

Способи отримання результату

Видача висновку державної екологічної експертизи особисто заявникові або представнику за довіреністю.

Видача листа про повернення на доопрацювання у зв’язку з наданням неповного комплекту необхідних матеріалів і документів особисто або поштою.

Підстави для відмови

Подання заявником документів з порушенням вимог Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 31.10.1995 № 870 та невідповідність природоохоронному законодавству (стаття 28 Закону України «Про екологічну експертизу», ДБН  А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»).

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст.3, 26 - 29).
 2. Закон України «Про екологічну експертизу» (ст.7, 8, 13 - 15, 39).
 3. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
 4. Закон України «Про адміністративні послуги».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».
 6. ДБН А.2.2.-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
 7. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
 8. ДБН Б.1.1-15 2012 «Склад та зміст генерального плану території».

Де отримати

Міністерство екології та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-31-54

Електронна адреса: ev@menr.gov.ua;

Веб-сайт: www.menr.gov.ua

 

завантажити інформаційну картку в форматі Microsoft Word

завантажити технологічну картку в форматі Microsoft Word