Затвердження плану моніторингу

22 Липня 2021, 10:08

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ МОНІТОРИНГУ

 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер: з 9:00 до 18:00

П’ятниця: з 9:00 до 16:45

Перерва: з 13:00 до 13:45 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел: (044) 206-31-15

Електронна адреса: info@mepr.gov.ua

Вебсайт: www.mepr.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

 

Закон України «Про адміністративні послуги» 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 960 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 лютого 2021 року № 113 «Про затвердження типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2021 року за № 498/36120.

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання адміністративної послуги оператор або уповноважена ним особа звертається до Міндовкілля із відповідними документами.

Для затвердження стандартного плану моніторингу подається:

1) заява;

2) стандартний план моніторингу, розроблений за типовою формою, затвердженою наказом Міндовкілля від 15 лютого 2021 року № 113 «Про затвердження типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2021 року за № 498/36120;

3) підтвердження відповідності визначення обсягу викидів парникових газів та заходів, передбачених планом моніторингу, вимогам Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 960, якими є:

- документи, які для кожного матеріального потоку та джерел викидів парникових газів підтверджують відповідність визначення викидів парникових газів порогам невизначеності для застосовуваних рівнів точності щодо даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів, зазначених у додатку 1 до Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 960, у разі їх застосування;

- результати оцінки ризиків, які підтверджують, що запропоновані заходи з контролю та процедури таких заходів з контролю є співмірними з властивими ризиками та ризиками системи контролю;

- план відбору проб для кожного виду палива або матеріалу у разі, коли розрахункові коефіцієнти визначаються на основі аналізу;

4) документи, що обґрунтовують застосування оператором альтернативної методики моніторингу, а саме документи щодо оцінки невизначеності та дотримання порогу невизначеності, встановленого абзацом четвертим пункту 22 Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 960.

Для затвердження спрощеного плану моніторингу подається:

1) заява;

2) спрощений план моніторингу, розроблений за типовою формою, затвердженою наказом Міндовкілля від 15 лютого 2021 року № 113 «Про затвердження типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2021 року за № 499/36121;

3) план відбору проб для кожного виду палива або матеріалу у разі, коли розрахункові коефіцієнти визначаються на основі аналізу.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У електронній формі через Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації, а до дати офіційного оприлюднення повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру – оператором або уповноваженою ним особою особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

10.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 20 робочих днів (без врахування строку передбаченого для усунення обставин, що стали підставою для зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги).

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги може бути:

подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою;

виявлення в документах, поданих для отримання адміністративної послуги, недостовірних відомостей;

невідповідність поданих документів вимогам, установленим Законом України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;

якщо після закінчення строків, установлених частиною шостою статті 11 Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», не усунені обставини, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги.

12.

Результат надання адміністративної послуги

Затвердження плану моніторингу.

13.

Способи отримання відповіді (результату)

У електронній формі через Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації, а до дати офіційного оприлюднення повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру – оператором або уповноваженою ним особою особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку.