Нормативно-правова база

Віденська конвенція про охорону озонового шару

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар

Закон України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 624 «Про посилення державного регулювання стосовно ввезення в Україну та вивезення з України озоноруйнівних речовин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1329 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 992 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 1086 «Деякі питання видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 879 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 грудня 2015 року № 459 «Про затвердження Порядку погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2016 року за № 197/28327

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08 червня 2021 року № 369 «Про затвердження Порядку створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021 року за № 1077/36699