«Стратегічні напрямки адаптації до зміни клімату в басейні Дністра» та «План впровадження у дію Стратегічних напрямків адаптації до зміни клімату в басейні Дністра»

30 Жовтня 2017, 15:28
Новини Зміна клімату та озоновий шар

Міністерство екології та природних ресурсів України повідомляє про оприлюднення документів «Стратегічних напрямків адаптації до зміни клімату в басейні Дністра» (далі – Стратегічні напрямки) та «Плану впровадження у дію Стратегічних напрямків адаптації до зміни клімату в басейні Дністра» (далі - План). Документи було розроблено в рамках компоненти "Зміна клімату та безпека в басейні річки Дністер" проекту «Зміна клімату та безпека у Східній Європі, Центральній Азії та на Північному Кавказі» (далі - Проект), бенефіціарами якого є уряди Республіки Молдова та України. Проект реалізується за фінансової підтримки «Інструменту стабільності» Європейського Союзу та Австрійського агентства з розвитку (ADA) за допомогою Європейської економічної конвенції ООН (ЄЕК ООН) та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Передумовою участі України у Проекті є глобальна зміна клімату та необхідність у адаптації до неї. Зміна клімату може потенційно призвести до посилення конкуренції за обмежені ресурси, скорочення виробництва продуктів харчування та зменшення економічного зростання. Транскордонний характер басейну Дністра зумовлює те, що ризики та виклики є спільними, а рішення мають бути узгоджуваними.

Очікується, що ріка Дністер сильно постраждає від зміни клімату, що призведе до більш теплих і вологих зим і до гарячих, сухих літніх днів. Затоплення є основною транскордонною проблемою в басейні, важкі повені в 2008 році призвели до кількох десятків жертв. Крім того, останнім часом нижній Дністер значно постраждав від засухи. Засухи особливо часто спостерігались протягом останнього десятиліття (кожні 2-3 роки) з посиленням, та часом катастрофічними втратами. Поєднання затоплення та посухи може бути пов'язане з надзвичайно нерівномірними опадами протягом року. Такі наслідки для водних ресурсів мають каскадний вплив на населення та інші сектори, такі як сільське господарство (зменшення наявності води для зрошення разом з підвищеним попитом), енергетика (зменшений гідроенергетичний потенціал), туризм (водний туризм), рибальство та біорізноманіття.

У Стратегічних напрямках головну увагу приділено проблемам впливу зміни клімату на водні ресурси, вирішення яких потребує транскордонного співробітництва. Документ спирається на численні публікації за кордоном та у країнах-бенефіціарах, а також на дослідження вразливості, моделювання та консультації щодо можливого впливу зміни клімату на природу та господарську діяльність в басейні ріки Дністер.

В рамках Проекту виконані наступні адаптаційних заходів за напрямками: «вдосконалення інформаційної бази з адаптації до зміни клімату»; «екосистемна адаптація, відновлення та охорона екосистем» та «просвіта»:

-         адаптовано методику водогосподарського районування басейну річки Дністер;

-   розроблено, протестовано і поліпшено на основі отриманих коментарів від водогосподарських і гідрометеорологічних відомств автоматизовану систему розрахунку водогосподарського балансу;

-      оформлено методику розрахунку водогосподарського балансу для басейну Дністра і представлено її для коментування водогосподарським відомствам.

-      проаналізовано режим екологічних (репродукційних) попусків з Дністровського гідровузла за період з 1991 року по 2014 рік і представлено рекомендації з його оптимізації;

-    запропоновано декілька варіантів відновлення існуючих і будівництва нових водопропусків (включаючи їх економічну оцінку) для зниження ризику підтоплення під час катастрофічних паводків та поліпшення обводнення заплавних лугів під час екологічних попусків.

-         підтримано дві екологічні байдаркові експедиції «Дністер - 2015» для студентів, вчених, вчителів, представників НПО та ЗМІ з Молдови та України. Під час експедицій учасники познайомилися із впливом зміни клімату на гідрологічний режим Дністра. Крім цього, учасники обговорили адаптаційні заходи і транскордонне співробітництво в Дністровському басейні;

-         та інші важливі заходи.

Стратегічні напрямки були підготовлені за співробітництва із профільними природоохоронними, водогосподарськими, гідрометеорологічними та іншими галузевими відомствами та являють собою комплекс заходів, спільне та узгоджене виконання яких дозволить своєчасно та з випередженням реагувати на зміну клімату. Представники урядів країн-бенефіціарів схвалили цей документ у 2015 році на зустрічі високого рівня з питань зміни клімату та транскордонного співробітництва в басейні ріки Дністер. Більш детально опис комплексу цих заходів, а також механізм їх виконання представлено у Плані.

Дністер є одним з небагатьох транскордонних басейнів в світі, який вже зараз має стратегію та план щодо адаптації до змін клімату, та де вже реалізовано ряд адаптаційних заходів. 7 червня 2017 року Президент України підписав Закон України № 2086-VIII «Про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер». Серед прогнозованих результатів виконання основних положень зазначеного договору - поступове зменьшення забруднення поверхневих, а надалі і підземних вод, що гідрологічно пов’язані з ними, а також прибережних вод Чорного моря; покращення здоров’я населення, яке мешкає на території басейну річки Дністер; зменшення ризиків посух та шкідливої дії вод, а також виникнення надзвичайних ситуацій. Прийняття цього закону також сприятиме забезпеченню належного виконання міжнародних зобов’язань щодо Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (Водна конвенція ЄЕК ООН та Водна Рамкова директива ЄС 2000/60/EС), сприятиме зростанню міжнародного іміджу України.

Більш детальна інформація про Проект розміщено на платформі Водної конвенції ЕЄК ООН щодо обміну досвідом пілотних проектів з адаптації до змін клімату в транскордонних водотоках за посиланням: http://dniester-basin.org

на сайті ОБСЄ за посиланням: https://osce.org/node/193661  

та на веб-сторінці з транскордонного співробітництва в басейні ріки Дністер за посиланням:

http://dniester-basin.org

 

Оновлені сценарії зміни клімату в басейні Дністра

За темами