Нормативно-правова база

11 Грудня 2020, 12:14
Зміна клімату та озоновий шар Інші документи

Верховною Радою України 12 грудня 2019 року прийнято Закон  України № 377-ІХ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»(далі–Закон), який набрав чинності 26  березня  2020 року.

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону, він вводиться в дію 01  січня  2021 року.

На виконання пункту 2 частини першої статті 6 Закону, прийнято постанову Кабінету  Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації» від 23.09.2020 № 880.

На виконання пункту 3 частини першої статті 6 Закону, прийнято постанову Кабінету  Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів» від 23.09.2020 № 960.

На виконання пункту 4 частини першої статті 6 Закону, прийнято постанову Кабінету  Міністрів України «Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів» від 23.09.2020 № 959. 

Згідно з частинами 4-6 статті 20 Закону:

 «4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
  • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 5. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити внесення змін до нормативно-правових актів щодо акредитації.

 6. Національному органу України з акредитації у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок здійснення акредитації верифікаторів та інші документи, необхідні для впровадження акредитації верифікаторів».

На виконання пункту 3 частини першої статті 7 Закону прийнято наказ Міндовкілля «Про затвердження Порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» від 03.02.2021 р. № 75, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01.04.2021 р. за № 428/36050» 

На виконання пункту 4 частини першої статті 7 Закону прийнято наказ Міндовкілля  від 15  лютого  2021 року № 113  «Про затвердження типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», який підлягає подальшій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України» , який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2021 р. №№ 498/36120, 499/36121, 500/36122, 501/36123, 502/36124. 

На виконання пункту 3 частини першої статті 7 Закону прийнято наказ Міндовкілля від 08.06.2021 № 370 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13.08.2021 за № 1060/36682.

«З метою забезпечення нормативного-правового регулювання у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 Закону, розроблено проекти документів, які затверджуватимуться наказами Міндовкілля:

Наказ Міндовкілля від 13.10.2021 р. № 671 «Про затвердження Методичних рекомендацій з оцінки викидів парникових газів за видами діяльності установок»;

Загальні рекомендації з дотримання вимог до моніторингу та звітності щодо викидів ПГ;

Рекомендації щодо тлумачення видів діяльності установок, викиди ПГ в результаті провадження яких підлягають МЗВ;

Рекомендації з врахування біомаси у системі МЗВ;

Рекомендації з відбору та аналізу проб у системі МЗВ;

Рекомендації з оцінки невизначеності у системі МЗВ;

Рекомендації з оцінки ризиків у системі МЗВ;

Рекомендації з обробки даних та системи контролю у системі МЗВ;

Рекомендації з верифікації звіту оператора про викиди ПГ.

За темами