Зобов’язання України щодо створення СТВ

18 Січня 2018, 14:49
Інші документи

Україна підписала та ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС (Угода про асоціацію) 16 вересня 2014 року, яка повністю вступила в силу 1 вересня 2017 року.

Угода про асоціацію охоплює низку економічних та регуляторних питань. Це стосується також проблем, пов'язаних із зміною клімату, які розглядаються у главі VІ, статті 365 (с) та додатках XXX, XXXІ до Угоди.

Посилання на текст додатку ХХХ до угоди

Посилання на текст додатку ХХХІ до угоди

Відповідно до  статті 363 Угоди про асоціацію: «Поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до цієї Угоди» (стаття 363).  

Додаток ХХХ, в свою чергу, серед іншого передбачає імплементацію ряду положень передбачених Директивою 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради про впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС, а саме:

«– прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

– встановлення системи визначення відповідних установок та визначення парникових газів (Додатки І та ІІ);

– розроблення національного плану розподілу квот між установками (ст. 9);

– запровадження дозвільної системи на викиди парникових газів та на квоти, що продаватимуться на національному рівні між заводами/промисловими комплексами в Україні (ст. 4 і 11-13);

– створення системи моніторингу, звітності, верифікації і належного впровадження, а також процедури консультацій з громадськістю (ст. 9, 14-17, 19 і 21).   »

За темами