Мінприроди винесло на громадське обговорення Концепцію створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»

6 Березня 2018, 15:49
Новини Діяльність міністерства

«Відкрите довкілля» - загальнодержавна автоматизована інформаційно-аналітична системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів яка має забезпечити вільний доступу до інформації про стан довкілля та екологічні ризики для безпечної життєдіяльності в Україні.

Це перший документ національного рівня, який відкриє  громадянам вільний доступ до інформації про стан довкілля. Надання такої послуги із застосуванням телекомунікаційних технологій та глобальних інформаційних мереж,  сприятиме переходу на якісно новий рівень  державного управління у сфері довкілля. Важливо, що цей механізм підвищить ефективність  діяльності органів виконавчої владі при прийнятті рішень  з питань екологічної  безпеки на території України та у транскордонному контексті.

Крім того, створення автоматизованої системи «Відкрите довкілля» актуальний та важливий крок для загальнодержавного процесу модернізації та впровадження механізмів електронного урядування в державному управлінні.

Наразі Міністерство екології та природних ресурсів України  підготовило проект розпорядження Уряду «Про схвалення Концепції створення  Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» та винесло його на громадське обговорення /timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html.

Одночасно проект акта Уряду надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Громадське обговорення проекту триватиме 1 місяць. Зауваження та пропозиції можна надавати на офіційний веб-сайт або адресу Мінприроди (dima.bulyka@menr.gov.ua   o.lyubarets@menr.gov.ua  ), вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; тел.: (044) 206-31-17, 206-31-78.

Із проектом розпорядження можна ознайомитися за посиланням: /timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html.

Проект Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» розроблено Мінприроди спільно з експертами Команди підтримки реформ при Мінприроди, Фундації «Відкрите суспільство»Команди ініціативи «Разом проти корупції», Проекту «TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах», та представниками громадської організації «Електронна Україна».     

Автоматизованою системою «Відкрите довкілля» передбачено створення:

   • Системи управлінської діяльності на основі впровадження новітнього формату електронного документообігу для формування і реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, яка включатиме центр обробки документів з питань надання адміністративних послуг Мінприроди;
   • Гео-порталу екологічних даних, який включатиме: підсистему екологічного моніторингу та реєстр викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ), екологічні дані яких будуть мати геоінформаційну (координатну) прив’язку на картографічному сервісі; мета-дані інших держателів, аналітичні матеріали про стан довкілля; статистичну інформацію, інформаційні матеріали громадських організацій екологічного спрямування (за згодою);
   • Порталу адміністративних послуг і державних екологічних реєстрів, який включатиме електронні сервіси: приймання вхідного пакета документів для отримання адміністративної послуги (заяви та інших документів), надання суб’єктові звернення пакета вихідних документів, консультування суб’єкта звернення з питань надання адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; доступу до публічної частини екологічних реєстрів;
   • Аналітичну підсистему моделювання, прогнозування та підтримки прийняття управлінських рішень, звітності, планування, фінансування, здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО);
   • Систему обміну інформацією для забезпечення інтероперабельності (взаємосумісності) з державними / європейськими / транскордонними реєстрами / кадастрами / інформаційними ресурсами / системами, зокрема моніторингу стану довкілля, Європейським РВПЗ.

За темами