Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

21 Червня 2018, 12:12
Оголошення Регуляторна діяльність Зміна клімату та озоновий шар

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

1. Стислий зміст проекту

Проект Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі – законопроект) розроблено з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» в частині впровадження актів законодавства ЄС у сфері довкілля, зокрема, Директиви 2003/87/ЄС, а також Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 932-р, відповідно до якої забезпечення імплементації положень Угоди, пов'язаних із зміною клімату, а також створення і забезпечення функціонування системи моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів в Україні, відноситься до основних напрямів реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року.

Наразі в Україні існує ряд проблем, які необхідно врегулювати, зокрема:

1) відсутність в Україні системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі - МЗВ), яка б у достатній мірі відповідала зобов’язанням України щодо запровадження системи МЗВ, передбаченої Угодою;

2)  проведення розрахунку викидів парникових газів в Україні без використання єдиної обов'язкової методики, що призводить до відсутності репрезентативних даних щодо викидів парникових газів установками;

3)   відсутність належного контролю за розрахунком викидів парникових газів.

Причинами існування зазначених проблем є, зокрема, відсутність в Україні єдиної обов'язкової методики розрахунку викидів парникових газів, яка б в достатній мірі відповідала зобов’язанням України щодо запровадження системи МЗВ, передбаченої Угодою; відсутність уповноваженого органу у сфері МЗВ; відсутність процедури верифікації для цілей МЗВ та невизначеність правового статусу верифікатора звітів про викиди парникових газів.

Виявлені проблеми не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, оскільки на цей час в Україні відсутня нормативно-правова база, яка б охоплювала все коло питань, що стосуються регулювання та безпосереднього функціонування системи МЗВ в Україні в розумінні Директиви № 2003/87/ЄС, та, відповідно, Регламенту Комісії (ЄС) № 600/2012 про верифікацію звітів про викиди парникових газів і звітів про тонно-кілометри та акредитацію верифікаторів, та Регламенту Комісії (ЄС) № 601/2012 про моніторинг та звітність щодо викидів парникових газів.

Законопроект спрямований на забезпечення подолання вищезазначених прогалин у законодавстві України шляхом створення засад функціонування системи МЗВ в Україні та спрямований на, зокрема, впровадження єдиної загальнообов’язкової методики розрахунку викидів парникових газів, отримання точної та об’єктивної інформації щодо викидів парникових газів, а також забезпечення відповідності розрахунку викидів парникових газів європейським стандартам та механізмам щодо МЗВ.

Крім того, система МЗВ є важливим елементом та передумовою для запровадження ринкових або неринкових механізмів сприяння скороченню викидів парникових газів.

Таким чином, необхідність поступового наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині запровадження системи МЗВ та подолання прогалин у цій сфері зумовили потребу у врегулюванні на законодавчому рівні загальних положень щодо системи МЗВ.

 2. Назва структурного  підрозділу Мінприроди, що розробив проект акта, адреса та телефони

Департамент з питань зміни клімату за збереження озонового шару тел. 594-91-09, 594-91-05, адреса: Мінприроди, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035.

 3. Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного  впливу

Проект Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» з 21 червня 2018 року розміщено на офіційному  веб-сайті Мінприроди за адресою: /timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html.

4. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та спосіб їх надання

Зауваження та пропозиції від фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються розробником проекту акта протягом 1 місяця з дня оприлюднення відповідного  проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу електронною поштою на адресу: v.omelchenko@menr.gov.ua  та на адресу Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна 9/11, м.  Київ, 01011.

 Додатки :

проект Закону;

пояснювальна записк;

аналіз регуляторного впливу.

За темами