Екологічне маркування та публічні закупівлі

3 Вересня 2018, 12:49
Статті Екологічна освіта та наука

Екологічне маркування та публічні закупівлі

Сталі закупівлі (англ. Sustainable Procurement) –  ефективні закупівлі товарів, робіт та послуг, що враховують вимоги екологічних та соціальних стандартів і ґрунтуються на виборі предмета закупівлі, оцінюючи повну вартість його життєвого циклу.  

Сталі закупівлі є одним з ключових інструментів сталого споживання та виробництва в приватному та державному секторах економіки. Це відповідає завданням Цілі 12 Глобальних цілей ООН зі сталого розвитку «Відповідальне споживання та виробництво». 

Застосовуючи цій підхід, бюджетні організації сприяють досягненню таких цілей, як поліпшення показників безпеки, ефективності використання ресурсів, скорочення викидів забруднювальних речовин та парникових газів, управління відходами та ін. У соціальній сфері зелені закупівлі гарантують більш безпечну закупівлю, зменшуючи впливи на стан здоров’я людини. В економічному плані критерій вибору «ціна», який ураховує повну вартість життєвого циклу, забезпечує об'єктивну оцінку вигод або втрат, пов'язаних з предметом закупівлі, та ефективність закупівлі в цілому.

Сталі закупівлі також акцентують на лідерських позиціях органів влади й бюджетних організацій з розв’язання екологічних і соціальних проблем та ефективного управління бюджетними коштами. 

Закон України «Про публічні закупівлі»

Застосування екологічних критеріїв до предмета закупівлі відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля. Згідно зі статтею 22 цього Закону замовник має можливість застосовувати екологічні критерії в технічних специфікаціях тендерної документації як критерії відбору. Замовники можуть посилатися на вимоги міжнародних або національних стандартів, норм та правил, що встановлюють екологічні критерії до предмета закупівлі, у тому числі щодо його характеристик (наприклад, енергоефективність, функціональні характеристики, токсичність, біологічний розклад та інші екологічні характеристики).

Методичні рекомендації щодо визначення необхідності та застосування заходів із захисту довкілля до предмета закупівлі (при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади) 

Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі, якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація має містити вираз «або еквівалент».

Типові технічні специфікації на мийні засоби для прання, що враховують необхідність застосування заходів із захисту довкілля (приклад)

Типові технічні специфікації на мийні засоби для чищення, що враховують необхідність застосування заходів із захисту довкілля (приклад) 

Потенціал чинного Закону буде посилюватися під час реформ системи державних закупівель в Україні. Згідно зі статтею 152 Угоди про асоціацію Україна – ЄС  Україна зобов'язана до 2020 року впровадити на законодавчому рівні вимоги, які забезпечать більшу інтеграцію екологічних і соціальних критеріїв до постачальників (виконавців) і товарів, послуг або робіт що закуповуються для державних потреб на основі відповідних стандартів, у тому числі екологічних маркувань. 

Проект «Впровадження сталих державних закупівель в Україні» реалізується в рамках програми EaP GREEN і спрямований на підтримку реалізації Компонента 1. Національна координуюча організація –  Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. Проект впроваджується в  Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). 

Під час реалізації проекту (2013-2018) проведено ряд досліджень, розроблені екологічні критерії на пріоритетні для публічних закупівель категорії продукції та типові форми розрахунку повної вартості життєвого циклу й відповідні методичні матеріали. За цей період проведено вже 14 успішних публічних закупівель  із застосуванням критеріїв сталості (мийні засоби, лакофарбові матеріали, будівельні й ремонтно-будівельні роботи, текстиль та одяг тощо). 

Проект проводить навчання та тренінги з підвищення знань і умінь застосування цього підходу. Експерти проекту надають безкоштовну інформаційно-консультаційну допомогу тендерним комітетам, щоб зробити закупівлі більш ефективними й адаптуватися до очікуваних змін, передбачених реформою системи публічних закупівель в Україні. 

У разі необхідності отримання такої допомоги звертайтеся до національного координатора проекту – Берзіної Світлани Валеріївни (svilana.berzina@gmail.com; +38-067-219-82-00). 

За темами