Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про управління відходами»

8 Листопада 2018, 10:20
Оголошення Регуляторна діяльність

Проект Закону України «Про управління відходами» розроблено на виконання вимог розпорядження Кабінету міністрів України від 8 листопада 2018 року № 820 –р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», пункту 191 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 

№ 244-р та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 № 1106 

Назва органу виконавчої влади, що розробив проект акта

Міністерство екології та природних ресурсів України. 

Назва структурного підрозділу, що розробив проект акта, адреса та телефон

Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-65. 

Зазначений законопроект оприлюднено на офіційному
веб-сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного комплекту документів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. 

Зауваження та пропозиції надаються на офіційний веб-сайт або адресу Мінприроди (semenova@menr.gov.ua, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-65).

Повідомлення про оприлюднення 

Аналіз регуляторного впливу

Закон України «Про управління відходами»

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Прогноз впливу

Із наданими зауваженнями та пропозиціями до проекту Закону України «Про управління відходами» можна ознайомитися за посиланням.

За темами