Найбільш часті запитання

5 Лютого 2018, 12:43
Атмосферне повітря Інші документи

Як дізнатися стан/якість атмосферного повітря у моєму регіоні?

Гідрометеослужба України збирає дані про концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у 53 містах на 162 стаціонарних та 2 маршрутних постах системи моніторингу.

Програма обов`язкового моніторингу якості атмосферного повітря включає сім забруднюючих речовин: пил, двоокис азоту (NO2), двоокис сірки (SO2), оксид вуглецю (СО), формальдегід (H2CO), свинець та бенз(а)пірен. Деякі станції здійснюють спостереження за додатковими забруднюючими речовинами. Проводиться аналіз наявності забруднюючих речовин в опадах та сніговому покриві.

Основним критерієм якості повітря є ГДК (гранично-допустимі концентрації) забруднюючих речовин в повітря населених міст. Забруднення вимірюється у мг забруднюючих речовин в кубічному метрі повітря.

Завантажити таблицю для таких міст: Київ, Харків (Останнє оновлення – 2015 рік)

Якість атмосферного повітря також представлена в екологічних паспортах регіонів

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні за 1990-2013 рр.

Інформація щодо стану забруднення атмосферного повітря в Києві

Дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського

Як Україна бореться зі змінами клімату?

Зміна клімату – один із найбільших викликів людства сьогодні. На міжнародному рівні ключовими кліматичними угодами є Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату та Паризька угода. Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших у світі, й однією із перших розробила Стратегію низьковуглецевого розвитку, якою взяла на себе відповідальність перейти до моделі економічного розвитку з одночасним зменшення викидів парникових газів, відмови від викопного палива та збільшення інвестицій у «зелені» технології.

Більше інформації:

Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року та План заходів щодо виконання Концепції

Стратегія низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року (проект)

Зміна клімату та захист озонового шару: короткий опис Директив ЄС та графіку їх впровадження(SBS)

Що таке Паризька угода?

Паризька угода – це угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. Вона має прийти на зміну Кіотському протоколу. Текст угоди було погоджено на 21-й Конференції учасників UNFCCC в Парижі та прийнято консенсусом 12 грудня 2015.

Угода набрала чинності 4 листопада 2016 року. На відміну від Кіотського протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу та неперевищення потепління на 2 градуси беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.

Україна ратифікувала Паризьку угоду в 2016 році.

Більше інформації:

Паризька угода (офіційний переклад)

Новини про кліматичну політику України

Як працюватиме система торгівлі викидами в Україні?

Система торгівлі викидами (СТВ) парникових газів в Україні буде створена на основі моделі такої системи, що працює в Європейському Союзі. Це механізм утворення ціни на викиди вуглецю, який допоможе знизити викиди на національному рівні, а також захистити експорт вуглецевоємної продукції до країн, де вже існує подібний механізм (наприклад, ЄС).

У Європейському Союзі СТВ працює за принципом «обмежуй та торгуй» (cap&trade) – підприємствам, що здійснюють викиди парникових газів, надаються квоти на певну кількість їх викидів. У межах Співтовариства встановлюється верхня межа викидів парникових газів, яка поступово зменшується – зменшується і кількість квот для підприємств. Підприємства можуть між собою торгувати квотами, якщо це можливо. Обмежена кількість квот формує попит на них, і відповідно, вартість на ринку. Якщо компанія в кінці року змогла зменшити обсяг викидів, то вона може їх зберегти для наступного року або продати іншій компанії. Якщо ж компанія на кінець року не має достатньої кількості квот, щоб покрити свої викиди, й не забезпечила їх купівлю – її може очікувати великий штраф.

Зазвичай підприємства скорочують викиди там, де це найбільш фінансово та технологічно вигідно, а висока ціна на квоти парникових газів стимулює до пошуку інвестицій у низьковуглецеві технології. Загальна схема роботи СТВ представлена на рисунку.

 

Впровадження СТВ в Україні передбачається Угодою про асоціацію з ЄС (Директива 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства).

Додаткова інформація:

Зобов'язання України щодо створення СТВ

Підручник з впровадження СТВ

Останні новини про запровадження СТВ в Україні та кліматичну політику

Дорожня карта запровадження Директиви  2003/87/ЄС

Що таке МЗВ?

МЗВ – це система моніторингу, звітності та верифікації парникових газів. Впровадження цієї системи є невід’ємною складовою кліматичної політики в Україні та є передумовою для запровадження ринкових та неринкових інструментів скорочення викидів парникових газів. Окрім цього, це одне із зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію та Паризької угоди.

Моніторинг – система збору, обробки, аналізу та зберігання даних для визначення викидів парникових газів.

Звітність стосується викидів парникових газів, складеної оператором  (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, що здійснює експлуатацію установки) за результатами моніторингу.

Верифікація - діяльність, пов'язана з перевіркою звіту оператора, підготовкою та видачею за результатами перевірки верифікаційного звіту про викиди парникових газів.

Додаткова інформація:

Проект закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

Де перевірити, чи може підприємство здійснювати викиди в атмосферне повітря та в яких обсягах?

Перелік підприємств, які належать до І групи*, які отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Мінприроди України, доступний за посиланням.

Перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря.

* До І групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. Ці підприємства повинні отримувати дозвіл на викиди в Мінприроди України. Об'єкти 2 та 3 групи отримують дозволи в обласних адміністраціях та Київської міської адміністрації.

Для отримання переліків виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об'єктів 2 та 3 групи рекомендуємо звертатися до відповідних обласних державних адміністрацій області або міста Києва.

Куди повідомити про надмірне забруднення атмосферного повітря?

Повідомити про екологічне порушення можна за допомогою:

1. Гарячої лінії ДЕІ - (044) 521 20 38.

Розклад роботи гарячої лінії:  понеділок-четвер  – з 9.00 до 18.00; п’ятниця – з 9.00 до 16.45; обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Для полегшення процесу реєстрації заявника, рекомендуємо ознайомитися з переліком даних, які має вказати особа, згідно з законодавством України:

  • ПІБ,

  • Адреса проживання,

  • Регіон, в якому сталося правопорушення,

  • Короткий зміст правопорушення;

2. Електронного звернення на сайті Мінприроди

За темами