Найбільш часті запитання

5 Лютого 2018, 16:25
Інші документи

Де дізнатися про якість води у водоймі/річці?

Існує п’ять груп показників, які визначають якість води:

жорсткість - показник щільності солей на 1 мг рідини. Солі мають властивість відкладатися у внутрішніх органах, що призводить до різних хворіб;

лужність - критерій рівня щільності лугів в рідині. Рівень лужності впливає на метаболічні процеси в організмі та стан тканин і м'язів тіла;

гігієнічні властивості - один з найважливіших показників, тому що заражена вода може призвести до важких захворювань, навіть до смертельних випадків;

органолептичні показники - первинні дані про смак, прозорість та запах рідини.  Якісна вода повинна бути прозорою, без запаху і будь-якого присмаку;

токсикологія - показник наявності в рідині різних отруйних сполук. Наприклад, пестицидів чи фенолів, свинцю або алюмінію.

Дізнатися про стан річок або інших водойм можна за допомогою інтерактивної карти «Чиста вода». Вона дозволяє обирати конкретний річковий басейн та оцінювати якість води у ньому. Особливістю інструменту є те, що на карті позначені підприємства, які найбільше забруднюють річки у кожній області. Користувач може з’ясувати, який саме обсяг забрудненої води скидає у річки кожне конкретне підприємство.

За додатковою інформацією про якість води та стан водойм можна звернутися до Державного агентства водних ресурсів України.

Яка політика захисту водних ресурсів в Україні?

Державне управління водними ресурсами – діяльність спрямована на подолання наявних водно-екологічних загроз в країні, створення сприятливих умов для сталого, екологічно безпечного водокористування, відтворення та охорону всіх водних ресурсів на території країни з урахуванням їх транскордонного значення, а також водних екосистем.

За основоположний методологічний принцип такого державного управління взято комплексний принцип інтегрованого управління водними ресурсами за районами річкових басейнів. Відповідно до Водного кодексу України Україні встановлено 9 районів річкових басейнів: 

Напрямки реформування:

Реформування державного управління у галузі управління водними ресурсами

Підготовка Стратегії водної політики України

Підготовка Національної морської стратегії

Формування правових засад здійснення державного моніторингу вод

Наближення до законодавства ЄС. Підготовка перших Планів управління річковими басейнами.

Більше про систему державного управління водними ресурсами та нормативні акти, які регулюють діяльність держави у цій сфері можна дізнатися за посиланням.

Детальніше:

Водний кодекс України

Протокол про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

Результати досліджень стану Чорного моря та анотована структура Морської стратегії України

Якість води та управління водними ресурсами: короткий опис Директив ЄС та графіку їх реалізації (SBS)

Що таке басейновий принцип управління?

До цього часу  управління водними ресурсами в Україні  здійснювалося за адміністративно-територіальним поділом, наче річки теж мають кордони між областями та країнами. Рішення щодо екологічного стану та використання ресурсів річок приймалося обласними управліннями водних ресурсів, які підпорядковані Держводагентству. Кожен район сам собі управляє, а інтегрованого управління немає. Сьогодні Україна переходить до басейнового принципу управління

Басейновий принцип управління – це підхід до управління водними ресурсами, відповідно до якого основною одиницею управління виступає територія річкового басейну. Басейновий принцип управління водними ресурсами передбачає фінансовий механізм, який гарантує безпосередній зв'язок між платою за водокористування і фінансуванням пріоритетних водоохоронних заходів у межах басейну.

План управління річковим басейном (далі — ПУРБ) є ключовим документом, який містить розуміння того, що можна вважати річковим басейном, та має інструкцію з досягнення екологічних цілей при користуванні ріками. На рівні Кабміну був затверджений Порядок розроблення ПУРБів, який має відповідати Рамковій водній директиві ЄС. Всього до 2024 мають бути розроблені 9 планів для управління найбільшими ріками України.

Дізнатися про межі басейнів річок можна за допомогою карти Державного агентства водних ресурсів України.

Детальніше:

Директива 200/60/ЄС Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом»

Куди я можу повідомити про незаконне забруднення водних ресурсів?

Повідомити про екологічне порушення можна за допомогою:

1. Гарячої лінії ДЕІ - (044) 521 20 38.

Розклад роботи гарячої лінії:  понеділок-четвер  – з 9.00 до 18.00; п’ятниця – з 9.00 до 16.45; обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Для полегшення процесу реєстрації заявника, рекомендуємо ознайомитися з переліком даних, які має вказати особа, згідно з законодавством України:

  • ПІБ,

  • Адреса проживання,

  • Регіон, в якому сталося правопорушення,

  • Короткий зміст правопорушення;

2. Електронного звернення на сайті Міндовкілля

 

Додаткова інформація:

Перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля по скидах забруднених стічних вод у водні об'єкти

ЗЕМЛЯ

Як міністерство сприяє відновленню земель?

У своїй діяльності по відновленню земель міністерство керується Конвенцією ООН про боротьбу з опустелюванням, а також національним планом дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

Зокрема, згідно з Конвенцією міністерство:

  • приділяє першочергову увагу боротьбі з опустелюванням і пом’якшенню наслідків посухи і виділяє адекватні ресурси у відповідності з їх власними обставинами і можливостями;

  • розробляє стратегії і встановлювати пріоритети, в рамках планів і/чи стратегій збалансованого розвитку, у боротьбі з опустелюванням і пом’якшення наслідків посухи;

  • розглядає питання усунення причин, що лежать в основі опустелювання і приділяти особливу увагу соціально-економічним факторам, що сприяють розвитку процесів опустелювання;

  • сприяє обізнаності місцевого населення і його участі, особливо жінок і молоді, за підтримки неурядових організацій, у зусиллях в боротьбі з опустелюванням і пом’якшення наслідків посухи;

  • створює сприятливу атмосферу за допомогою належного посилення відповідних існуючих законів, а в тих випадках, коли вони відсутні, за допомогою видання нових законів і формування довготермінової політики і програм дій.

Більше інформації:

Пропозиції Національної академії аграрних наук щодо встановлення та реалізації в Україні добровільних національних завдань досягнення нейтрального рівня деградації

Огляд стану виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Звіти щодо виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

За темами