Найбільш часті запитання

8 Лютого 2018, 09:55
Євроінтеграція Інші документи

Які завдання з Угоди про асоціацію виконує Мінприроди?

Додатком XXX до Угоди про асоціацію передбачено наближення національного законодавства до законодавства ЄС у секторі «Охорона природи». Імплементація законодавства

Інтеграція відбувається у наступних секторах:

-          Сектор «Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики» (горизонтальне законодавство – стосується всіх інших секторів) – список, що розкривається

 • Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації
 • Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище
 • Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище
 • Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів і програм, що стосуються навколишнього середовища

-          Сектор «Якість атмосферного повітря» - забезпечення охорони атмосферного повітря та уніфікування вимог до охорони атмосферного повітря в країн-членах- список, що розкривається

 • Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
 • Директива 2004/107/ЄС про миш’як, кадмій, ртуть, нікель та поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі
 • Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива
 • Директива 1999/32/ЄС про зменшення сірки в деяких видах рідкого палива
 • Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук (ЛОС), що спричиняються сховищами нафти та під час її транспортування з терміналів до сервісних станцій
 • Директива 2004/42/ЄС про обмеження викидів летких органічних сполук, зумовлених використанням розчинників у певних фарбах і лаках та речовинах для обробки транспортних засобів

-          Сектор «Управління відходами та ресурсами»

 • Директива 2008/98/ЄС про відходи (рамкова директива)
 • Директива 1999/31/ЄС про захоронення відходів
 • Директива 2006/21/ЄС про управління відходів видобувної промисловості

-          Сектор «Управління відходами та ресурсами»

 • Директива 2008/98/ЄС про відходи (рамкова директива)
 • Директива 1999/31/ЄС про захоронення відходів
 • Директива 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості

-          Сектор «Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище»

 • Директива 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами й доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС
 • Директива 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення
 • Директива 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища
 • Директива 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008
 • Директива 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами й доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 596/2009
 • Директива 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами й доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) №1882/2003.

-          Сектор «Охорона природи»

 • Директива 92/43/ЄЕС Ради про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни (Директива про оселища)
 • Директива 2009//147/ЄС про охорону диких птахів

-          Сектор «Промислове забруднення та техногенні загрози»

 • Директива 2010/75/ЄС про промислові забруднення (комплексне запобігання і контроль за забрудненнями)
 • Директива 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов'язаних із небезпечними речовинами, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2003/105/ЄС та Регламентом ЄС №1882/2003

-          Сектор «Зміна клімату та захист озонового шару»

 • Директива 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства
 • Регламент ЄС №842/2006 про певні фторовані парникові гази
 • Регламент ЄС №2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар

-          Сектор «Генетично модифіковані організми»

 • Директива 2001/18/ЄС про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів
 • Регламент ЄС № 1946/2003 про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів
 • Директива 2009/41/ЄС про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі

Очікувані результати:

Впровадження міжнародних стандартів у сфері ресурсозбереження, охорони навколишнього природного середовища, надрокористування;

Підвищення рівня екологічної безпеки;

Реформування державної екологічної політики, приведення її у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Додаткова інформація:

Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері довкілля

Наслідки виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері довкілля (МАМА-86)

Де я можу переглянути звіти/плани з імплементації Директив ЄС?

Основним документом, у якому розкриті плани з імплементації Директив ЄС у сфері охорони довкілля є Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері довкілля.

Останні звіти:

Звіт Мінприроди про виконання Угоди про асоціацію України з ЄС за І квартал 2018 року

Звіт Мінприроди про виконання Угоди про асоціацію України з ЄС за ІІ квартал 2018 року

Дорожні карти Директив

За темами