17 липня 2019 року Міністерство екології та природних ресурсів України провело другу робочу групу щодо підготовки другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ2)

23 Травня 2019, 17:46
Зміна клімату та озоновий шар Інші документи

17 липня  2019 року Міністерство екології та природних ресурсів України провело другу робочу групу щодо підготовки другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ2). Зустріч пройшла за підтримки проекту Європейського банку реконструкції та розвитку Проект ЄБРР “Підтримка Уряду України з оновлення НВВ” та ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". 

На засіданні розглядалися підходи до розробки макроекономічних сценаріїв, сценаріїв (НВВ2), підхід до цілей з адаптації для українського НВВ2 та обговорювалися подальші кроки. Представники центральних органів виконавчої влади, неурядових організацій, академічної та експертної спільноти взяли участь в активній дискусії. 

Робоча група затвердила ряд макроекономічних припущень (сценаріїв) для подальшого використання в проекті ЄБРР, а саме: 

  • ВВП України досягне рівня 1990 року приблизно в 2030 році, зростаючи в середньому на 4,1% за період 2019-2030 рр., що характеризуватиметься відновлюваним інерційним зростанням економіки та випереджаючим розвитком виробництва споживчих товарів. 
  • Чисельність населення скорочуватиметься (з 45,3 млн осіб в 2012 до 42,8 млн осіб в 2030 р.), при цьому хоч середня тривалість життя й зростатиме, однак, частка працездатного населення скоротиться з 47,9% до 39,4%, а кількість працездатних на одного пенсіонера скоротиться з 1,9 до 1,1. 

Затверджено сценарії для моделювання прогнозної динаміки викидів парникових газів на довгострокову перспективу до 2050 року, які розроблено з врахуванням найкращого вітчизняного та зарубіжного досвіду: 

Сценарій 1 передбачає низькі темпи виконання чинних стратегій та планів України, пов'язаних із скороченням викидів парникових газів, як це спостерігається в останні роки;

Сценарій 2 передбачає швидке впровадження чинного законодавства, затверджених стратегій, планів тощо, які діють на сьогодні;

В основі Сценарію 3 лежатиме Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року і він відповідатиме меті кліматичної Паризької угоди щодо недопущення підвищення глобальної температури на 2.0°C;

Сценарій 4 включатиме в себе впровадження додаткових інноваційних заходів та політик, який буде корелюватися зі світовими сценаріями щодо недопущення підвищення глобальної температури на 1.5°C, до чого закликає міжнародна спільнота науковців. 

Експертами проекту ЄБРР буде також змодельовано ряд додаткових сценаріїв для дослідження суттєвих змін у критичних припущеннях або умовах щодо довгострокового розвитку економіки та енергетики України. Це можуть бути умови зміни структури ВВП, кількості населення та ін.

З  інформацією, яка стосується першого національно-визначеного внесок України можна ознайомитися тут:

➡️http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2015-%D1%80

Окрему увагу було приділено підходу до формування цілі з адаптації НВВ2 України

Розглянуто цілі з адаптації Паризької угоди та цілі з адаптації визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року та Плані заходів до неї; запропоновано підхід до стратегічного планування адаптації та національні цілі з адаптації для України. Основною ціллю з адаптації до 2030 року є створення працездатної національної системи для забезпечення адаптації до зміни клімату в Україні.  Запропоновано національні та секторальні завдання з адаптації. Більш детально із інформацією про засідання можна ознайомитися у презентаціях за посиланням.

Протокол робочої групи (УКР АНГ)

За темами