Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів»

19 Листопада 2019, 16:40
Оголошення Консультації з громадскістю

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів»

Ціллю прийняття проекту регуляторного акта є виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС, в частині впровадження делегованих регламентів Комісії ЄС у сфері встановлення вимог з екодизайну.

Предметом правового регулювання проекту постанови Кабінету Міністрів України є затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів, який відповідає Регламенту Комісії (ЄС) № 813/2013 від 02 серпня 2013 р. що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів.

Вказаний Технічний регламент установлює вимоги з екодизайну щодо введення в обіг або в експлуатацію обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів.

1. Поштова та електрона адреса розробника:

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 12; e-maіl: standartsaee@gmail.com

2. Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект регуляторного акта оприлюднений в мережі Інтернет, адреса сторінки: www.saee.gov.ua, розділ «Діяльність», підрозділ «Регуляторна діяльність» та буде розміщений на http://mpe.kmu.gov.ua/

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 1 місяця, починаючи з дня опублікування регуляторного акта на веб-порталі www.saee.gov.ua та http://mpe.kmu.gov.ua/ в електронній формі на електронну адресу standartsaee@gmail.com та на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Додатки :

Повідомлення

АРВ

Постанова

Пояснювальна записка

Зміни

Технічний регламент

 

 

За темами