Контроль за обігом озоноруйнівних речовин спрятиме запобіганню зміни клімату

12 Грудня 2019, 20:27
Новини

Парламент схвалив проєкт Закону «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази».  Документ схвалений на виконання Рішення 24-ої зустрічі Сторін Монреальського протоколу в частині забезпечення довгострокового контролю за обігом озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, а також для поступового виведення таких речовин з обігу.

Законопроєкт визначає правові та організаційні засади регулювання відносин у сфері поводження з контрольованими речовинами та товарами, що їх містять.  Основними озоноруйнівними речовинами є хлорфторвуглеводні та гідрохлорфторвуглеводні.

Озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, які здебільшого використовуються як замінники озоноруйнівних речовин, в Україні сьогодні використовуються як спінювачі, розчинники та охолоджувачі у виробництві будівельних матеріалів, оборонній промисловості, секторах цивільної та промислової авіації, медичних та залізничних об’єктах, автомобільній промисловості, в холодильному, кондиціонувальному та нагрівальному насосному обладнанні, системах протипожежного захисту та вогнегасниках, високовольтних розподільних пристроях.

Їх виробництва  в країні немає,  а імпорт цих речовин та товарів, що їх місять, а також їх споживання потребують врегулювання на законодавчому рівні.

Використання таких речовин впливає на озоновий шар та зміну клімату. Тому, коли ви викидаєте прямо на вулицю старий холодильник або кондиціонер, завжди пам’ятайте про те, що саме такі дії і вбивають нашу планету.

Положення законопроекту

- визначають повноваження центральних органів виконавчої влади;

- встановлюють основні вимоги до суб’єктів господарювання;

- встановлюють процедуру виведення з обігу контрольованих речовин та товарів, що їх містять;

- встановлюють вимоги щодо сертифікації персоналу та відповідного маркування обладнання;

- визначають порядки імпорту, експорту контрольованих речовин та товарів, що їх місять, а також поводження з відходами, що містять ці речовини.

Таким чином, законопроєкт  передбачає створення реєстру операторів контрольованих речовин та фіксує вимоги про звітування суб’єктів господарювання щодо їх імпорту, експорту та використання.

Надалі це має стати основою для прогнозування потреби в холодоагентах для промисловості і поступовому скороченні їх споживання.

Окремі акценти у законопроєкті зроблено на регулюванні імпорту та експорту речовин, контролі витоків. Йдеться про визначення процедури отримання частки національної квоти на імпорт та ліцензування імпорту/експорту фторованих парникових газів. Це є частиною імплементації наших міжнародних зобов’язань. Натомість вже на території України пріоритетними завданнями будуть моніторинг наявності витоків контрольованих речовин і, в перспективі, зменшення випадків їх потрапляння в атмосферу.

Законопроєкт також встановлює основні вимоги до навчальних програм та підтвердження кваліфікації (у тому числі — порядок отримання кваліфікаційного документа). Важливим є й те, що на операторів контрольованих речовин покладається обов’язок здійснювати їх рекуперацію, рециклінг, регенерацію та знешкодження — тобто, фактично, формується простір відповідальності за недопущення потрапляння до навколишнього середовища небезпечних речовин.

Слід зазначити, що У 2016 році прийнято Кігалійську поправку до Монреальського протоколу, згідно з якою встановлено вимоги щодо регулювання фторованих парникових газів за механізмом скорочення споживання озоноруйнівних речовин.

Законодавча неврегульованість призводила до порушення цілісності системи державного регулювання і контролю за ввезенням і вивезенням контрольованих речовин та відсутності узгодженості взаємодії між державними органами щодо ведення обліку ввезених/вивезених речовин, що, своєю чергою, створювало перешкоди для об’єктивного звітування України як Сторони Монреальського протоколу Озоновому Секретаріату.

Законопроєкт  сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони озонового шару та запобігання зміні клімату, а також адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

За темами