Позиція Мінекоенерго щодо майбутнього розвитку відновлюваної енергетики в Україні та зареєстрованого законопроекту № 2543

13 Грудня 2019, 09:43
Новини Розвиток відновлюваної енергетики

Поступова відмова від викопних видів палива та перехід на відновлювані джерела енергії є вимогою сучасного світу. Зміни клімату, які вже проявляються в Україні через сильні спеки, посухи та екстремальні погодні явища вимагають прийняття відповідних рішень.

Мінекоенерго, аналізуючи та розуміючи світові тенденції, напрацьовує рішення на державному рівні для того, щоб бути готовим до майбутніх викликів. На цей момент розробляється візія “зеленого” енергетичного переходу до 2050 року, а також програма реформування вугільної галузі, реформування податку на викиди СО2, з метою запровадити його сплату на використані викопні палива та зібрати кошти для підвищення енергоефективності. 

Але цих реформ буде недостатньо, щоб забезпечити стабільність на енергетичному ринку. Новий Уряд у перші місяці роботи постав перед рядом проблем, які залишилися невирішеними напередодні: поспішний запуск нового ринку електричної енергії, невчасне приведення вартості відновлюваної енергетики (“зелений” тариф) до економічно-обґрунтованих рівнів, відсутність потужностей для маневрування. Всі ці фактори створюють ряд проблем на ринку електроенергетики.

Окреме місце в стратегії енергетичного розвитку будуть займати відновлювальні джерела енергії. З 2020 року в Україні запрацюють “зелені” аукціони, які сприятимуть значному зниженню вартості чистої енергії для українців. Але, щоб така генерація мала майбутнє в нашій країні, Уряду та діючому ринку відновлюваної енергетики прийдеться невідкладно приймати дуже непрості рішення.        

Головним стимулом для розвитку відновлюваної енергетики (далі ВДЕ) в Україні до цього часу були привабливі “зелені” тарифи. У 2018 році після різкого падіння вартості сонячних панелей та іншого обладнання для будівництва ВДЕ у світі українське експертне середовище, народні депутати наполягали на терміновому зменшенні “зеленого” тарифу з 1 липня 2019 року. Проте розгляд необхідних законодавчих змін у Верховній Раді України затягувався. Як наслідок:

-  “зелені” аукціони запрацюють лише з 2020 року;

-  лише  за останній рік за завищеним тарифом було введено в експлуатацію понад 2,5 ГВт «зелених» потужностей (здебільшого сонячних, за найвищим тарифом у Європі - 15 євроцентів);

-   у 2020 році споживачі мають заплатити за відновлювану енергетику більше 42 млрд. грн;

-   весною доведеться значно обмежувати роботу дешевої атомної генерації;

- «зелену» генерацію доведеться збалансовувати тепловими електростанціями, що значно збільшить викиди шкідливих речовин та парникових газів в атмосферу;

-   можливість дефолту по виплатам інвесторам у відновлювальну енергетику.

Усі ці фактори призведуть до збільшення вартості електричної енергії для кінцевих споживачів, що за сучасної економічної ситуації в Україні є проблематичним. Ситуацію погіршують тенденції зниження економічної активності великими споживачами електричної енергії через несприятливі умови на зовнішніх ринках, що призведе до подальшого суттєвого зменшення споживання електричної енергії. За цих умов неконтрольоване збільшення обсягів складно прогнозованої дорогої генерації є економічно та технічно не обґрунтованими.

Мінекоенерго, розуміючи складність ситуації та відповідальність перед населенням і бізнесом щодо забезпечення економічно-обґрунтованої ціни на ринку електричної енергії, а також перед інвесторами у відновлювану енергетику, які користуючись державними гарантіями, побудували станції на території України, доклало усіх зусиль аби знайти компромісне вирішення проблеми зростання вартості електричної енергії через невчасне регулювання “зеленого” тарифу на відновлювану енергетику. 

Зокрема, Мінекоенерго було ініціатором створення платформи для обговорення ситуації з інвесторами на ринку ВДЕ, фінансовими установами та міжнародними організаціями. Учасникам було надано розрахунки фінансового небалансу гарантованого покупця на 2020 рік та математичну модель, що дозволяє моделювати економічний вплив різних рішень на баланс гарантованого покупця. Міністерство з самого початку процесу було відкритим в оцінці ризиків, технічної та економічної ситуації.

За результатом обговорень був напрацьований комплексний пакет заходів, спрямований на стабілізацію ситуації, який передбачав як дії з боку держави (зміна Положення про покладання спеціальних обов’язків з метою припинення субсидування втрат в електричних мережах, стабілізаційне положення в законі для тих, хто піде на реструктуризацію, покращений PrePPA, ринкова ціна для побутових споживачів електричної енергії з великим споживанням), так і дії з боку інвесторів (добровільна реструктуризація, скорочення строків введення в експлуатацію об’єктів ВДЕ за «зеленим» тарифом, зміна положень щодо відповідальності за небаланс). Більшість із зазначених положень були оформлені у вигляді концепції законопроєкту, який планувалося зареєструвати та прийняти на початку наступного року. Водночас, не очікуючи змін до законодавства Міністерство та Уряд зробили черговий крок на зустріч бізнесу та 09.12.19 прийняли зміни до положення про покладання спеціальних обов’язків з метою припинення субсидування втрат в електричних мережах. Дана ініціатива має найбільший позитивний фінансовий ефект на ДП «Гарантований Покупець» та є ключовим елементом стабілізації ринку ВДЕ на 2020 рік.

Проте, деякі народні депутати України та частина ринку ВДЕ не підтримали компромісні пропозиції Мінекоенерго та вирішили спробувати зберегти поточну ситуацію, запропонувавши законодавчі заходи, які не вирішать проблему, а лише призведуть до її ескалації. Мова йде про проєкт Закону України про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики №  2543. 

Результатом прийняття такого законопроєкту стане необґрунтоване підвищення тарифів для кінцевих споживачів, а також відповідні негативні наслідки для економіки України або ж неможливість виконання зобов'язань перед інвесторами у відновлювану енергетику. Це не лише створить проблеми на енергетичному ринку, а й припинить розвиток відновлюваної енергетики в України на довгі роки. Це, в свою чергу, суперечить майбутній візії розвитку енергетичного сектору та взятих на себе Україною міжнародних зобов’язань. На думку Мінекоенерго, позиція, запропонована у законопроєкті, не лише не вирішує вищеописану проблему, а матиме негативні наслідки для всього сектору ВДЕ, оскільки не спрямована на забезпечення його сталості.

У зв’язку з цим Мінекоенерго закликає народних депутатів не підтримувати законопроєкт №  2543, оскільки він суперечить стратегії та цілям розвитку енергетичного сектору. Відновлювана енергетика має великий потенціал в Україні, але вона повинна стати дешевою та доступною для кінцевих її споживачів.

 

За темами