Інформація щодо включення питань зміни клімату та адаптації до неї у обласні стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027 рр.

24 Грудня 2019, 10:29
Статті

Міністерство енергетики та захисту довкілля України публікує лист-звернення заступника Міністра пані Ірини Ставчук до обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації з рекомендаціями під час розробки обласних стратегій регіонального розвитку на період 2021-2027 рр. передбачити питання запобігання та адаптації до зміни клімату територій та найбільш вразливих галузей (сільського, лісового, водного господарства, охорони здоров’я та транспортної інфраструктури) та об’єктів інфраструктури, а також розвиток об’єктів і територій національної екологічної мережі.

Для зручного використання наводимо посилання з листа.

Інтеграція заходів із запобігання зміні клімату та адаптації до неї в регіональні стратегії розвитку і плани заходів з їх реалізації відображені у:

-Цілях сталого розвитку на період 2016-2030 рр., зокрема, у цілі 13 «Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками»: www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

-Розпорядженні КМУ від 07 грудня 2016 р. № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року»: www.kmu.gov.ua/npas/249573705

-Розпорядженні від 06 грудня 2017 р. № 878-Р «Про затвердження плану заходів щодо виконання концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року»: www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-vikonannya-koncepciyi-realizaciyi-derzhavnoyi-politiki-u-sferi-zmini-klimatu-na-period-do-2030-roku.

Звертаємо вашу увагу на деякі аналітичні та керуючі документи щодо зміни клімату в Україні:

1. Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна http://climategroup.org.ua/?p=2844;
2. Вода близько: підвищення рівня моря в Україні внаслідок зміни клімату:

https://ecoaction.org.ua/voda-blyzko-report.html

3. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України (за редакцією С.М. Степаненка та А.М. Польового) http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/klimatichni-zmini-close.pdf
4. Аналіз кліматичних змін та вразливості до них басейну Дністра, а також основні стратегічні напрямки адаптації до зміни клімату та план їх реалізації в басейні Дністра https://dniester-commission.com/publications/izmenenie-klimata/

https://ecoaction.org.ua/voda-blyzko-report.html

5. Методологія оцінки вразливості міст за Угодою Мерів /news/34306.html
6. Агрокліматичне зонування території України з врахуванням зміни клімату (2014) www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cee_files/idmp-cee/idmp-agroclimatic.pdf;
7. Підвищення стійкості до зміни клімату сільськогосподарського сектору Півдня України (2015) www.documents.rec.org/publications/ClimateResilienceUkraine.pdf

8. Адаптація до зміни клімату на сайті «Угода мерів щодо клімату та нерегії України» http://com-east.eu/uk/pidtrimka/adaptaciya-do-zmini-klimatu.

 Додаток :

Лист-звернення до ОДА

За темами