Запрошення науковців до співпраці у напрямку адаптації до зміни клімату

23 Березня 2020, 17:56
Статті Зміна клімату та озоновий шар

Шановні колеги! 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України звертається до Вас з пропозицією налагодження співпраці з питання адаптації до зміни клімату в Україні.

Мінекоенерго розпочинає розробку національної рамкової стратегії адаптації до зміни клімату. Зазначений документ має містити основні визначення, індикатори для аналізу ситуації, формат співпраці з регіонами та передбачати подальшу розробку секторальних оцінок вразливості і ризиків та відповідних планів дій. Передбачається кожні п’ять років здійснювати перегляд стратегії та здійснювати оцінка вразливості з метою визначення тенденцій зміни клімату та ефективного упередження негативних наслідків зміни клімату. У цьому зв’язку особливої актуальності набувають дослідження за найліпшими світовими методиками задля найкращого результату, а також визначення яких саме даних нам не вистачає, щоб мати змогу оперативно змінювати систему організації даних та замовлень наукових досліджень.

Одним з найважливіших проєктів із зазначеного питання, що вже триває, є дослідження Світового банку «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною клімату». Метою дослідження є оцінка біофізичного та економічного впливу зміни клімату на ключові сектори (сільське господарство, лісове господарство та охорону здоров’я). Для оцінки біофізичних впливів українські та міжнародні науковці використовуватимуть сучасні методики прогнозів. Це дасть змогу передбачити ризики наслідків зміни клімату в Україні до 2030, 2050 і 2100 років за 3 сценаріями можливого зростання температури. Наукова праця також буде включати економічну оцінку витрат, пов’язаних зі зміною клімату в різних регіонах країни.

Також дуже важливу роботу з адаптації до зміни клімату на місцевому та регіональному рівнях проводить проєкт ЄС «Угода мерів – Схід». Цей проект об`єднав місцеві, регіональні та національні органи влади країн Східного партнерства у їх прагненні розвивати регіональну політику на основі принципів сталої енергетики, зменшення залежності від викопного палива та боротьби зі зміною клімату. Міста-підписати проєкту ЄС «Угода мерів – Схід» беруть на себе зобов’язання зменшити викиди СО2 до 2030 року на 30 % за рахунок впровадження заходів з енергоефективності, енергозбереження та переходу на відновлювальні джерела енергії. З метою об’єднання зусиль для підготовки і реалізації регіональних планів дій зі сталого енергетичного розвитку та боротьби зі зміною клімату, а також ефективнішої комунікації з регіонами Мінекоенерго стало національним координатором цього проєкту. 

Наразі загальну інформацію щодо діяльності у сфері запобігання зміні клімату можна отримати за посиланням: /timeline/Zmina-klimatu-ta-ozonoviy-shar.html. Інформація про адаптацію до зміни клімату знаходиться за посиланням: /content/adaptaciya-do-zmini-klimatu.html.

Співпраця з науковими установами дуже важлива для Уряду під час планування та створення організованої системи в таких сферах, як планування міст, інфраструктура, збереження біорізноманіття, попередження і реагування на стихійні лиха, диверсифікація економіки і розвиток регіонів, покращення системи охорони здоров’я тощо. Планування цих заходів із залученням фахових наукових та експертних установ для спільного вироблення стратегічних напрямків екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату допоможуть ефективно втілювати кліматоохоронну політику. Ми запрошуємо Вас приєднатись до неформальної електронної розсилки обміну інформацією в сфері адаптації до зміни клімату в Україні за посиланням https://groups.google.com/forum/#!forum/adclim. Контактна особа Мінекоенерго - Антоніна Платонова (platonovaantonina@gmail.com; 245-47-18). Також просимо повідомити нас про відомих вам авторів, які працюють над дослідженнями у сфері зміни клімату, а саме щодо скорочення викидів парникових газів та
спостережень і прогнозів вразливості і наслідків зміни клімату.

 

З найкращими побажаннями та сподіванням на плідну співпрацю, 

 

Заступник Міністра                                                                     Ірина СТАВЧУК

 

Додаток: Лист до ВНЗ.

За темами