Реформування природно-заповідного фонду України

15 Квітня 2020, 19:56
Новини

ПРОБЛЕМИ

- площа природних та напівприродних територій в Україні зменшується в середньому на 20 тис. гектарів в рік;

 - у разі знищення всіх природних територій, потенційні втрати вигод які вони надають (екосистемні послуги) будуть становити орієнтовно 329,0 млрд. грн в рік;

- відсоток територій ПЗФ в Україні у 3 рази менший по відношенню до показників країн ЄС;

- порівняно з 2010 роком площа ПЗФ в Україні збільшилася на 21,9%, а площа природоохоронних територій країн ЄС – на 42 % відповідно.

ЗМІНИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ

Забезпечення відкритого доступу до даних про території та об’єкти ПЗФ і обмеження, пов’язані з ними

- Створення Digital Platform управління та комунікації в заповідній справі, що буде включати наступні блоки: відкриті дані про території та об'єкти ПЗФ України; природоохоронний; науковий; еколого-освітній; туристичний; он-лайн моніторинг статусу збереження рідкісних та зникаючих в Європі видів дикої флори і фауни та природних оселищ.

- Створення окремого інформаційного шару Державного земельного кадастру (Публічна кадастрова карта) територій та об’єктів ПЗФ;

- Створення відкритої бази даних Державного кадастру територій та об’єктів ПЗФ України;

- Створення окремого інформаційного шару Державного земельного кадастру (Публічна кадастрова карта) щодо територій Смарагдової мережі Європи в межах України;

- Встановлення меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ у натурі.

- Створення достатньої мережі територій та об’єктів ПЗФ та природоохоронних територій міжнародного значення

- Посилення привабливості і доступності для людей туристичних та рекреаційних послуг, які надають території та об’єкти ПЗФ

- Створення ефективної системи управління територіями та об’єктами ПЗФ

- Підпорядкування усіх природних та біосферних заповідників, НПП до Мінекоенерго України чи окремому спеціальному органу державного управління;

- Запровадження системи оцінки ефективності управління територіями та об’єктами ПЗФ;

- Реформування діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду України за європейським зразком, зокрема щодо попередження правопорушень.

 

ПЕРЕВАГИ ВІД ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗМІН

- збільшення кількості об’єктів ПЗФ, межі яких встановлені на місцевості;

- відкриті данні про ПЗФ;

- запровадження системи оцінки ефективності управління територіями та об’єктами ПЗФ;

- створення туристичного магніту;

- підпорядкування усіх установ ПЗФ одному держаному органу;

-  попередження правопорушень.

 

Опитування проводиться за посиланням 

https://mineco.gov.ua/news/35077.html

За темами