Міндовкілля розпочинає консультації щодо підготовки законопроекту про управління відходами видобувної промисловості

2 Жовтня 2020, 12:56
Новини

В Україні триває підготовка законодавчої бази для реформування системи управління відходами відповідно до кращих європейських практик. Разом із доопрацюванням рамкового законопроекту № 2207 -1 д, йде активна робота над напрацюванням  секторальних нормативно-правових актів. 

 

Одним з таких документів стане законопроект про відходи видобувної галузі, над яким вже почало працювати Міндовкілля.  

 

На сьогодні відходи видобувної галузі переважно розміщують у відвали, шламосховища, хвостосховища, полігони та інші накопичувачі. Водночас такий спосіб зберігання займає значні площі та є джерелом забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і підземних вод. 

 

Крім того, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації у національне законодавство положень Директиви 2006/21/ЄС “Про управління відходами видобувної промисловості, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС”. Документ спрямований на запобігання або зменшення негативного впливу поводження з такими відходами на довкілля та здоров’я населення.

 

Концептуальне бачення Міндовкілля – законопроект має якісно врегулювати питання комплексного управління цим сегментом відходів та стимулювати підприємства переходити на альтернативні шляхи поводження з ними. 

 

Документ відповідно до Директиви 2006/21/ЄC обов’язково повинен врегульовувати питання щодо:

-впровадження класифікації місць (споруд) накопичення відходів видобувної промисловості;

-розроблення планів управління відходами видобувної промисловості; 

-запровадження економічних інструментів фінансової гарантії для місць (споруд) накопичення відходів видобувної промисловості, які становлять особливий ризик для навколишнього середовища та здоров’я людей; 

-попередження значних аварій, погіршення стану водних ресурсів, забруднення повітря та ґрунту.

 

Щодо останнього пункту варто лише згадати аварії, що відбулися на накопичувачах відходів у Аберфані (Уельс, 1966), Ставі (Італія, 1985), Асналькольяр (Іспанія, 1998), Байа Маре і Бая Борса (Румунія, 2000). 

 

Саме ці події стали поштовхом для акумуляції зусиль країн Євросоюзу та прийняття Директиви 2006/21/ЄС “Про управління відходами видобувної промисловості, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС”.

 

Враховуючи світовий негативний досвід та з метою запобігання та зменшення негативного впливу управління відходами видобувної промисловості на довкілля та здоров’я людини, й розпочато роботу над відповідним національним законопроектом.

 

Наразі консультації вже проведено із представниками Професійної асоціації екологів України. 

 

Сподіваємося на конструктивний діалог із усіма зацікавленими сторонами – для вироблення дійсно виваженої та ефективної державної політики у цій сфері.

 

Конкретні пропозиції стейкхолдери можуть надсилати на електронну адресу: pdx@mepr.gov.ua

 

За темами