Повідомлення про оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України

26 Листопада 2020, 14:32
Оголошення Стале управління водними ресурсами Плани з підготовки проектів регуляторних актів

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюдненняпроєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України» 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оприлюднює проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України» з метою отримання зауважень та пропозицій.

Морська природоохоронна стратегія України (далі – Морська стратегія) спрямована на визначення засад державної морської природоохоронної політики та розроблена на виконання зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в частині імплементації Директиви 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року, що встановлює рамки діяльності Співтовариства у сфері політики з морського середовища та Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року, яка встановлює рамки для дій Співтовариства у сфері водної політики.

Зауваження та пропозиції до проєкту Морської стратегії приймаються
до 31 січня 2021 року на поштову адресу:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

та на е-mail: bon@mepr.gov.ua

 

Для одержання додаткової інформації звертатись до відділу морської політики Департаменту раціонального природокористування Міндовкілля
за тел.: (044) 206-31-76 (Бонь Олександр Віталійович) та 206-31-36 (Тарасенко Ольга Володимирівна).

 

Розпорядження

Морська природоохоронна стратегія України

Пояснювальна записка

Додаток 1

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

 

 

За темами