УВАГА! Проводиться обговорення проєкту наказу Міндовкілля «Про забезпечення участі експертів у здійсненні оцінки впливу на довкілля»

29 Грудня 2020, 09:43
Оголошення Оцінка впливу на довкілля

У грудні 2017 року введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон). Законом передбачено розроблення та прийняття низки підзаконних нормативно-правових актів, переважна більшість з яких уже набрала чинності та активно застосовується. Водночас ряд запроваджених Законом інструментів та процедур не реалізовано на практиці. До таких, зокрема, належать реєстр експертів з оцінки впливу на довкілля та експертні комісії з оцінки впливу на довкілля, створення яких передбачено статтею 10 Закону.

Діяльність експертних комісій з оцінки впливу на довкілля покликана підвищити якість оцінки в цілому та більш ефективно використовувати окремі елементи цієї процедури, у тому числі шляхом запровадження експертного розгляду звітів з оцінки впливу на довкілля та іншої інформації про плановану діяльність, отриманої в ході оцінки впливу на довкілля, формулювання науково обґрунтованих умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, залучення фахових спеціальних знань у процесі видачі висновків з оцінки впливу на довкілля та визначення екологічних умов провадження планованої діяльності, що включаються до висновків з оцінки впливу на довкілля, забезпечення підготовки звітів про громадське обговорення, які відповідають вимогам Закону, відповідним підзаконним нормативним актом та міжнародним зобов’язанням України у сфері участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.

Враховуючи зазначене, метою проєкту наказу є затвердження нормативно-правових актів, якими на виконання статті 10 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлюються правові та організаційні засади створення та ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля, визначаються кваліфікаційні вимоги до експертів з оцінки впливу на довкілля, а також забезпечується функціонування експертних комісій з оцінки впливу на довкілля.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту можна надати до 30.01.2021  р. на e-mail:  gerya@mepr.gov.ua.

Проект наказу.

За темами