Участь експертів у здійсненні оцінки впливу на довкілля: обговорення проєкту наказу Міндовкілля

29 Грудня 2020, 16:55
Новини
Ще у грудні 2017 року було введено в дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», яким передбачено розробку та прийняття низки підзаконних нормативно-правових актів. Переважна більшість з них вже набрала чинності та активно застосовується.
 
Але ряд запроваджених Законом інструментів та процедур досі не було реалізовано на практиці. Не вирішеним залишалось питання створення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля та експертної комісії з оцінки впливу на довкілля.
 
Діяльність таких комісій покликана підвищити якість оцінки в цілому та більш ефективно використовувати окремі елементи цієї процедури.
 
Передбачено:
 
запровадження експертного розгляду звітів з оцінки впливу на довкілля та іншої інформації про плановану діяльність, що отримана в ході оцінки впливу на довкілля;
 
формулювання науково обґрунтованих умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля;
 
залучення фахових спеціальних знань у процесі видачі висновків з оцінки впливу на довкілля та визначення екологічних умов провадження планованої діяльності, що включаються до висновків з оцінки впливу на довкілля;
 
забезпечення підготовки звітів про громадське обговорення, які відповідають вимогам Закону, відповідним підзаконним нормативним актам та міжнародним зобов’язанням України щодо участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.
 
Ознайомитись з проєктом наказу Міндовкілля «Про забезпечення участі експертів у здійсненні оцінки впливу на довкілля» можна за посиланням: /news/36615.html
 
Будемо вдячні за зауваження та пропозиції до 30.01.2021 року на e-mail: gerya@mepr.gov.ua .
За темами