Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів»

14 Січня 2021, 13:11
Оголошення Регуляторна діяльність

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів»

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оголошує про опублікування проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів» (далі – проєкт постанови) на офіційному вебсайті Міндовкілля в мережі Інтернет – www.mepr.gov.ua, розділ «Діяльність», підрозділ «Регуляторна діяльність».

Розроблення проєкту постанови ініційовано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з метою зменшення фосфатного забруднення вод та приведення Технічного регламенту  у відповідність з додатком VIa Регламенту (ЄС) 648/2004 Європейського Парламенту та Ради «Про миючі засоби».

Прийняття проєкту постанови сприятиме поетапному обмеженню вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах і зменшенню забруднення поверхневих водних об’єктів.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон

Департамент раціонального природокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-76, e-mail:  bon@mepr.gov.ua.

Проєкт постанови та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного комплекту документів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються до:

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-36).

 

1. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.

2. Проєкт регуляторного акта на 3 арк. в 1 прим.

3. Аналіз регуляторного впливу, доопрацьований станом на 09.03.2021, на 38 арк. в 1 прим.

4. Доопрацьоване АРВ станом на 26.03.2021.

За темами