Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оголошує конкурсний відбір керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

27 Січня 2021, 17:05
Оголошення Кадрові питання

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 та наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 16.01.2021 № 21 «Про проведення конкурсного відбору керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України» оголошує конкурсний відбір директорів таких установ природно-заповідного фонду:
• Ічнянський національний природний парк, місцезнаходження установи: вул. Лісова, 43, м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16700;
Інформація про фінансово-економічний стан;
• Карпатський біосферний заповідник, місцезнаходження установи:
вул. Красне Плесо, 77, м. Рахів, Закарпатська обл., 90600;
Інформація про фінансово-економічний стан;
• Карпатський національний природний парк, місцезнаходження установи: вул. В. Стуса, 6, м. Яремче, Івано-Франківська обл., 78500;
Інформація про фінансово-економічний стан;
• Національний природний парк «Вижницький», місцезнаходження установи: корп. А, вул. Центральна, 27, смт. Берегомет, Вижницький р-н, Чернівецька обл., 59233.
Інформація про фінансово-економічний стан;
• Національний природний парк «Подільські Товтри», місцезнаходження установи: вул. Польський ринок, 6, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301;
Інформація про фінансово-економічний стан;
• Національний природний парк «Тузловські лимани», місцезнаходження установи: вул. Партизанська, 2, м. Татарбунари, Татарбунарський р-н, Одеська обл., 68100;
Інформація про фінансово-економічний стан;

• Нобельський національний природний парк, місцезнаходження установи: вул. Центральна, 44, с. Нобель, Зарічненський р-н, Рівненська обл., 34013.
Інформація про фінансово-економічний стан;
• Приазовський національний природний парк, місцезнаходження установи: вул. Івана Алексєєва, 1, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72319;
Інформація про фінансово-економічний стан.
Основними напрямками діяльності національних природних парків є:
• збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів;
• створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;
• проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;
• проведення екологічної освітньо-виховної роботи.
Кінцевий термін для подачі заяв про участь у конкурсному відборі та інших необхідних документів: до 1800 години 17 лютого 2021 року.
Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи від претендентів подаються особисто (через поштову скриньку у вестибюлі приміщення міністерства) та/або електронною поштою на адресу:
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.
E-mail: a.chumak@mepr.gov.ua
Телефон для довідок: (044) 206-33-10.
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсному відборі:
♦ Заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького.
Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти у разі її наявності).

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або електронною поштою разом із заявою:
♦ копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
♦ копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи (така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувались на зазначених посадах; кількість працівників, які перебували у підпорядкуванні);
♦ копія документа про вищу освіту;
♦ біографічна довідка (резюме);
♦ конкурсна пропозиція;
♦ згода на обробку персональних даних;
♦ інші документи на власний розсуд претендента (у разі наявності).
Бажано долучити до зазначених вище документів довідку про відсутність (наявність) в особи судимості.
Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.
Про конкретну дату початку конкурсного відбору та дату його проведення буде повідомлено додатково на офіційному вебсайті Міндовкілля в підрубриці «Конкурси на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля»
рубрики «Кадрові питання».
Місце проведення конкурсного відбору: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.
Оприлюднення результатів конкурсного відбору: результати конкурсного відбору будуть оприлюднені протягом 3 робочих днів з дати його завершення на офіційному вебсайті Міндовкілля в підрубриці «Оголошення» рубрики «Кадрові питання».
Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників установ природно-заповідного фонду:
• вища екологічна, біологічна або географічна освіта другого рівня за ступенем магістра;
• стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше 5 років;

кандидат повинен знати:
• закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності установ природно-заповідного фонду (далі –ПЗФ);
• екологічне, податкове та трудове законодавство;
• профіль, спеціалізацію та особливості структури установи ПЗФ;
• перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку сфери і установи ПЗФ;
• шляхи ефективного використання природних ресурсів установи ПЗФ, їх охорони та відтворення;
• кадрові ресурси установи ПЗФ; порядок розроблення і затвердження Проекту організації території установи ПЗФ та планово-звітної документації за окремими напрямами;
• методи господарювання та управління;
• порядок укладення та виконання господарських і фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;
• вітчизняні та зарубіжні досягнення наукиіа технології у галузі природно-заповідної справи;
• основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління;
• етику ділового спілкування та ведення переговорів;
• кандидат повинен вільно володіти українською мовою.
Бажані вимоги:
• досвід роботи в установах ПЗФ, інших установах та організаціях у сфері охорони навколишнього природного середовища та/або наукових установах, що займаються вивченням природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки;
• володіння англійською (німецькою, французькою) мовами на рівні вільного спілкування.
Вимоги до конкурсної пропозиції:
Конкурсна пропозиція має бути представлена у вигляді презентації у програмі Power Point обсягом до 10 слайдів тривалістю не більше 10 хвилин.
Конкурсна пропозиція має складатися із трьох розділів:
1) поточна ситуація в установі природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ);

2) першочерговий план розвитку установи ПЗФ упродовж року;
3) перспективи розвитку на три роки, де зокрема, передбачаються план розвитку установи, заходи з виконання основних завдань та можливі ризики, поліпшення показників діяльності установи, пропозиції щодо залучення інвестицій для її розвитку, інші пропозиції з удосконалення діяльності установи.

За темами