Міндовкілля представляє проєкт Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди

5 Квітня 2021, 19:57
Новини Зміна клімату та озоновий шар

Документ пропонує на загальнонаціональному рівні не перевищити у 2030 році 35 % обсягів викидів парникових газів порівняно з рівнем 1990 року або, іншими словами,  скоротити викиди парникових газів на 65 % у 2030 році порівняно з 1990 роком. 

Другий національно визначений внесок України до Паризької угоди - це концепція розвитку держави для досягнення екологічно і економічно доцільних перевтілень в усіх секторах економіки: енергетиці, промисловості, транспорті, будівлях, сільському і лісовому господарствах та управлінні відходами.

“Для України досягнення кліматичних цілей в усіх секторальних політиках сприятиме не лише зниженню викидів парникових газів, а й створить значні економічні та соціальні можливості.  Мова йде про покращення стану довкілля, зменшення рівня забруднення повітря, води, землі, що позитивно вплине на здоров’я населення, а також декарбонізацію усіх секторів економіки для їх конкурентного розвитку”, - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Для чого Україні потрібен НВВ2?

Боротьба зі зміною клімату останні роки стала головним пріоритетом багатьох країн, адже дії людства по скороченню викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату у наступні 10-15 років визначать долю наступних поколінь. Аби запобігти катастрофічним кліматичним змінам у 2015 році була підписана Паризька угода. Україна стала однією з перших європейських країн, що її ратифікувала.

Паризька Угода встановила спільну ціль – утримати зростання середньої світової температури на рівні нижче +2 °C. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, середня температура на планеті вже піднялася на 1,2°C. Останнє десятиріччя виявилось найбільш спекотним за час метеорологічних спостережень. 

Які основні трансформації пропонує НВВ2?

Електроенергетичний сектор:

 • збільшення виробництва відновлювальних джерел енергії сонця та вітру з доведенням їх частки до 30 % в електроенергетиці до 2030 року;
 • активний розвиток нової високоефективної та високоманеврової газової генерації і акумулюючих потужностей;
 • скорочення вугільних ТЕС; 
 • поетапне закриття вугільних шахт, що має відбуватися в комплексі з програмами трансформації вугільних регіонів.

Сектор теплопостачання:

 • збільшення обсягів виробництва тепла з використанням біопалива на 30 %; 
 • модернізація систем центрального опалення.

Промисловість:

 • зменшення вуглецеємності та енергоспоживання на одиницю виробленої продукції;
 • модернізація промислових підприємств відповідно до найкращих доступних технологій.

Житлово-комунальний сектор:

 • термомодернізація будівель на рівні 1,3 % від загального обсягу будівель в Україні щорічно;
 • встановлення високоефективних котлів;
 • заміна викопних джерел енергії на відновлювані;
 • зведення нових будівель з близьким до нуля рівнем споживання енергії. 

Транспортний сектор:

 • зростання частки  електромобілей до 15 % від щорічних реєстрацій авто в 2030 році;
 • збільшення частки використання біопалива;
 • розвиток низьковуглецевого громадського транспорту, залізничного та водного.

Сектор сільського господарства:

 • збільшення використання технологій мінімального або нульового обробітку ґрунту;
 • перехід на добрива з повільним вивільненням поживних речовин;
 • збільшення частки земель органічного виробництва до 3 % в 2030 році;
 • збільшення виробництва та використання біогазу.

Лісове господарство:

 • збільшення лісових територій на 1 млн. га;
 • перехід до сталого лісокористування.

Управління відходами:

 • впровадження найкращих практик в ієрархії поводження з відходами;
 • утилізація метану з твердих та рідких відходів. 

Другий національно визначений внесок України до Паризької угоди розроблений відповідно до міжнародних вимог та містить такі основні складові:

 • кількісна оцінка базових даних;

 • часові рамки імплементації зобов’язань;

 • масштаб та сфера впливу;

 • процес планування при підготовці документа;

 • припущення та методологія розрахунку викидів та поглинання парникових газів;

 • амбітність та справедливість внеску з урахування національних умов;

 • внесок країни у досягнення цілі Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 

З проєктами Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди та Інформаційно аналітичного огляду можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3fvKytY.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 1 травня 2021 року на електронну адресу maister@mepr.gov.ua.

 

 

 

За темами