Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» виданий відповідно до вимог чинного законодавства

6 Квітня 2021, 17:56
Новини

 

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Правові підстави для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами визначені Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та статтею 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Єдиний механізм отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлений Порядком видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі - Дозвіл), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302.

 

Процедура отримання Дозволу

 

Процедура отримання Дозволу ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» фактично була розпочата ще у 2019 році шляхом проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, пилогазоочисного обладнання. Оформлення результатів такої інвентаризації визначено відповідною Інструкцією, затвердженою наказом Міністерства від 10.02.1995 року №7 (далі – Інструкція). Підготовлений Звіт підлягає реєстрації в Міндовкіллі відповідно до пункту 1.11 вищезгаданої Інструкції.

 Під час реєстрації Звіту дозвільний орган перевіряє його на відповідність вимогам Інструкції.

Відповідальність за достовірність, повноту та якість поданих даних несе організація, яка виконувала дану роботу (пункт 1.9 Інструкції).

Зокрема, виконавцем зазначених робіт відповідно до договору від 15.10.2019 №1135/2.3.2 є Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» неодноразово звертався до Мінекоенерго/Міндовкілля щодо реєстрації Звіту з інвентаризації.

Зокрема, листами (копії додаються) від:

14.01.2020 №14/01-01

27.02.2020 №27/02-06

31.08.2020 №31/08-01

13.10.2020 №13/10-02

06.11.2020 №06/11-01

У зв’язку з недотриманням вимог Інструкції до змісту та оформлення, ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» було неодноразово відмовлено в реєстрації Звіту.

І виключно після усунення всіх викладених у відмовах зауважень, звіт було зареєстровано 18.11.2020 в Міндовкіллі, про що Підприємство повідомлено листом за №14/14-01/1468-20 (копія додається).

На виконання вимог пункту 5 Постанови КМУ від 13.03.2002 №302 підприємством було розміщено повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди в газеті «ЧасПік INFO» (випуск 24.12.2019, копія додається).

 Повідомлення містить інформацію про загальну кількість забруднюючих речовин, що викидатимуться в атмосферу, розраховану на максимальну проектну потужність виробництва (а саме 812 т/рік забруднюючих речовин, 60869 т/рік двоокису вуглецю). Також зазначено, що зауваження та пропозиції з питань отримання дозволу, необхідно направляти до Харківської ОДА (із вказанням відповідної адреси) протягом 30 днів.

Відповідно до пункту 7 Постанови КМУ від 13.03.2002 №302, місцеві державні адміністрації розглядають зауваження, у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і, протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про намір отримати дозвіл, повідомляють про це.

В свою чергу Харківська ОДА листом від 31.01.2020 № 01-33/79 проінформовала про те, що зауважень та пропозицій щодо наміру ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» отримати Дозвіл не надходило (копія додається).

Таким чином, поданий пакет документів ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» до Міндовкілля свідчить про дотримання порядку отримання Дозволу в частині гласності процедури та залучення громадськості в процесі прийняття рішення.

Міндовкілля неодноразово надавало відмову в отриманні Дозволу ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ», однією з підстав відмови, зокрема було відсутність відповідної та підтверджувальної інформації стосовно власника даного об’єкту (новостворене чи діюче підприємство), з  метою встановлення необхідності отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля.

Так, підприємством надано підтверджуючі документи, що цілісний майновий комплекс, на підставі договору оренди на майновий комплекс з ТОВ «Перпетуум солюшн» передано в оренду ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ».

Необхідно зазначити, що даний комплекс раніше належав ПАТ “Харківський коксовий завод”, який мав діючий Дозвіл на викиди від 07.12.2017 зі строком дії до 07.12.2024 та  Висновок державної екологічної експертизи від 07.11.2017 №7-03/12-18292/10-17.

Виходячи із зазначеного, цілісний майновий комплекс, який за договором оренди використовується ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» є таким, що не є новоствореним, а є діючим зі зміною власника.

Довідково:

Відповідно до частини 8 статті 4-1 Закону України:

Зміна власника всього майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу відповідно до затвердженого судом плану санації не є підставою для переоформлення документів дозвільного характеру. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданого раніше такому товариству документа дозвільного характеру.

У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру.

Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру зобов’язаний прийняти рішення про переоформлення документа дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру.

У разі переоформлення документа дозвільного характеру дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.

Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним, крім випадку, передбаченого абзацом третім цієї частини.

 

Щодо погодження Держпродспоживслужбою

 

З метою дотримання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Міндовкіллям листом від 02.12.2020 №14/14-01/1633-20 було направлено поданий ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ»  пакет документів до Держпродспоживслужби України для розгляду, в межах компетенції, та прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі такого дозволу. У відповідь на зазначене звернення Держпродспоживслужба проінформувала щодо погодження видачі дозволу лист від 18.12.2020 № 12.2-8/1/7375.

Окремо зазначаємо, що оцінка впливу викидів забруднюючих речовин ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» на стан атмосферного повітря проводилась Науково-дослідна установою «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» на підставі Договору від 15.10.2019 № 1135/2.3.2

 За результатами виконаного розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря у документах, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, показала, що максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі встановленої санітарно-захисної зони і у повітрі найближчої житлової забудови -  у межах санітарних норм по всіх речовинах (з урахуванням фону) не перевищують 1 ГДК та не призводять до погіршення санітарно-гігієнічних умов проживання та здоров’я мешканців прилеглої житлової забудови.

(Витяг з обґрунтовуючих матеріалів  стор. 54 додається)

 

Щодо дій Державної екологічної інспекції та рішення суду

 

Неодноразово приписами Держекоінспекції, починаючи з вересня 2020 року ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» було зобов’язано отримати Дозвіл.

В процесі здійснення позапланових заходів державного нагляду Держекоінспекція подала позов до адміністративного суду щодо зупинення господарської діяльності підприємства. Рішенням суду від 07.12.2020 було застосовано заходи реагування у сфері державного нагляду у вигляді тимчасового  припинення діяльності підприємства до отримання Дозволу (копія припису додається).

Вказане рішення набирає законної сили після закінчення строку подання Апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано протягом 30 днів з дня його проголошення. Але 06.01.2021 ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» подано апеляційну скаргу на вищевказане рішення суду.

Тобто, фактичного припинення діяльності не відбулось.

 

Щодо виданого Дозволу

 

Необхідно зазначити, що у виданому дозволі граничнодопустимі викиди забруднюючих речовин:

- не перевищують нормативи, затверджені наказом Міністерства від 27.06.2006 № 309;

- дорівнюють перспективним технологічним нормативам, затвердженим наказом Міністерства від 29.09.2009 № 507, що є більш жорсткішими, ніж ті, що діяли до 01.01.2021 року (порівняльні діаграми додаються).

Також Міндовкілля встановило умови щодо експлуатації коксових печей відповідно до наказу Міністерства від 29.09.2009 № 507.

Зокрема, Дозволом передбачено виконання підприємством заходів щодо:

- впровадження найкращих доступних технологій і методів керування: рециркуляція димових газів на котлах типу ДКВР-10/13 (№ 1, 2, 3) зі зменшенням викидів оксидів азоту на 5,205 т/рік;

- скорочення викидів забруднюючих речовин до 31.12.2023 шляхом реконструкції ГОУ вуглепідготовчого цеху зі зменшенням викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Підприємство зобов’язано до 2024 року впровадити автоматизовану систему моніторингу.

Наявність у підприємства дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, із чітко визначеними граничнодопустимими концентраціями, виключає неконтрольоване забруднення атмосферного повітря та дає можливість Держекоінспекції нарахувати збитки за час роботи підприємства без Дозволу, а також під час проведення перевірки виявляти факт понаднормових викидів та нарахувати штрафні санкції за перевищення встановлених показників.

Документи, що додаються, за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1UhJg3IugFgaafYsOkMm03R2w-DXV9xp4?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

За темами