Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оголошує конкурсний відбір керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

12 Липня 2021, 12:04
Оголошення Кадрові питання Конкурси на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 та наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 25.06.2021 № 426 «Про проведення конкурсного відбору керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України» оголошує конкурсний відбір директорів таких установ природно-заповідного фонду:

• Національний природний парк «Великий Луг», місцезнаходження установи: вул. Таврійська, 60А, с. Мала Білозерка, Василівський р-н, Запорізька область, 71673;

Інформація про фінансово-економічний стан;

• Національний природний парк «Голосіївський», місцезнаходження установи: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035;

Інформація про фінансово-економічний стан;

• Національний природний парк «Гомільшанські ліси», місцезнаходження установи: вул. Монастирська, 27, с. Коропове, Зміївський р-н, Харківська область, 63436;

Інформація про фінансово-економічний стан;

• Національний природний парк «Королівські Бескиди», місцезнаходження установи: вул. Центральна, 27, с. Верхній Лужок, Старосамбірський р-н, Львівська область, 82084; Національний природний парк «Королівські Бескиди» як юридичну особу зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 19 травня 2021 року.

• Національний природний парк «Північне Поділля», місцезнаходження установи: вул. Гагаріна, 2Б, с. Підгірці, Бродівський р-н, Львівська область, 80660.

Інформація про фінансово-економічний стан;

•Національний природний парк «Подільські Товтри», місцезнаходження установи: вул. Польський ринок, 6, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32300;

Інформація про фінансово-економічний стан;

• Національний природний парк «Слобожанський», місцезнаходження установи: вул. Зарічна, 15А, смт Краснокутськ, Краснокутський р-н, Харківська область, 62002;

Інформація про фінансово-економічний стан;

Основними напрямками діяльності національних природних парків є:

• збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів;

• створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;

• проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;

• проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

• Поліський природний заповідник, місцезнаходження установи: с. Селезівка, Овруцький р-н, Житомирська область, 11124;

Інформація про фінансово-економічний стан;

• Рівненський природний заповідник, місцезнаходження установи: урочище «Дубки», 1, с. Чудель, Сарненський р-н, Рівненська область, 34542;

Інформація про фінансово-економічний стан;

• Черемський природний заповідник, місцезнаходження установи: вул. Снітка Андрія, 48, смт Маневичі, Маневицький р-н, Волинська область, 44600;

Інформація про фінансово-економічний стан;

Основними напрямками діяльності природних заповідників є:

• збереження природних комплексів та об’єктів на їх території;

• проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища, розробка на їх основі природоохоронних рекомендацій;

• поширення екологічних знань;

• сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та заповідної справи;

Кінцевий термін для подачі заяв про участь у конкурсному відборі та інших необхідних документів: до 1645 години 30 липня 2021 року.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи від претендентів подаються особисто (через поштову скриньку у вестибюлі приміщення міністерства) та/або електронною поштою на адресу:

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

E-mail: dubovetska@mepr.gov.ua

Телефон для довідок: (044) 206-33-10

Звертаємо увагу! У разі подання документів електронною поштою бажано усі скан-копії робити читабельної якості та формувати в одному файлі.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсному відборі:

♦ Заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького.

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти у разі її наявності).

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або електронною поштою разом із заявою:

♦ копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

♦ копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи (така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувались на зазначених посадах; кількість працівників, які перебували у підпорядкуванні);

♦ копія документа про вищу освіту;

♦ біографічна довідка (резюме);

♦ конкурсна пропозиція;

згода на обробку персональних даних;

♦ інші документи на власний розсуд претендента (у разі наявності).

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Про конкретну дату початку конкурсного відбору та дату його проведення буде повідомлено додатково на офіційному вебсайті Міндовкілля в підрубриці «Конкурси на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля» рубрики «Кадрові питання».

Місце проведення конкурсного відбору: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору: результати конкурсного відбору будуть оприлюднені протягом 3 робочих днів з дати його завершення на офіційному вебсайті Міндовкілля в підрубриці «Оголошення» рубрики «Кадрові питання».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників установ природно-заповідного фонду:

• вища екологічна, біологічна або географічна освіта другого рівня за ступенем магістра;

• стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше 5 років;

кандидат повинен знати:

• закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативноправові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності установ природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ);

• екологічне, податкове та трудове законодавство;

• профіль, спеціалізацію та особливості структури установи ПЗФ;

• перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку сфери і установи ПЗФ;

• шляхи ефективного використання природних ресурсів установи ПЗФ, їх охорони та відтворення;

• кадрові ресурси установи ПЗФ; порядок розроблення і затвердження Проекту організації території установи ПЗФ та планово-звітної документації за окремими напрямами;

• методи господарювання та управління;

• порядок укладення та виконання господарських і фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;

• вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у галузі природнозаповідної справи;

• основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління;

• етику ділового спілкування та ведення переговорів;

• кандидат повинен вільно володіти українською мовою.

Бажані вимоги:

• досвід роботи в установах ПЗФ, інших установах та організаціях у сфері охорони навколишнього природного середовища та/або наукових установах, що займаються вивченням природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

• володіння англійською (німецькою, французькою) мовами на рівні вільного спілкування.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена у вигляді презентації у програмі Power Point обсягом до 10 слайдів тривалістю не більше 10 хвилин.

Конкурсна пропозиція має складатися із трьох розділів:

1) поточна ситуація в установі природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ);

2) першочерговий план розвитку установи ПЗФ упродовж року;

3) перспективи розвитку на три роки, де, зокрема, передбачаються план розвитку установи, заходи з виконання основних завдань та можливі ризики, поліпшення показників діяльності установи, пропозиції щодо залучення інвестицій для її розвитку, інші пропозиції з удосконалення діяльності установи.

За темами