Україна готова боротися з наслідками зміни клімату

20 Жовтня 2021, 17:06
Новини

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року. Вона розроблена з метою підвищення рівня екологічної безпеки, зменшення впливів та наслідків зміни клімату в Україні.

Реалізація Стратегії направлена на виконання Україною міжнародних зобов’язань в рамках Паризької кліматичної угоди щодо скорочення викидів парникових газів та адаптації до наслідків глобальної зміни клімату.

Основними екологічними загрозами для України є значний рівень забруднення атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, недосконала система державного нагляду (контролю) та моніторингу навколишнього природного середовища. Також склалася критична ситуація з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів.

Відповідно до Стратегії найбільш вразливими до наслідків зміни клімату в Україні є такі соціально економічні сектори як: біорізноманіття, водні ресурси, енергетика, громадське здоров’я, лісове господарство, прибережні території, рибне господарство, сільське господарство, грунти тощо. І саме на них буде направлена основна діяльність Уряду в рамках реалізації документу.

Етапи реалізації Стратегії досягнення цілей державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату здійснюватимуться в два етапи. У результаті її впровадження очікується:

зменшення рівня промислового забруднення;

створення ефективної системи хімічної безпеки;

забезпечення раціонального використання природних ресурсів;  досягнення «доброго» екологічного стану вод;

забезпечення сталого лісоуправління та підвищення адаптивної здатності лісових екосистем; 

створення правових та економічних підстав запровадження ієрархії поводження з відходами;

підвищення ефективності державної системи оцінки впливу на довкілля та державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища;

збереження біорізноманіття та забезпечення розвитку природно-заповідного фонду в Україні;

посилення адаптаційної спроможності та стійкості соціальних, економічних та екологічних систем до зміни клімату;

стабілізація екологічної рівноваги на тимчасово окупованих територіях тощо.

Впровадження стратегії відбуватиметься відповідно до розробленого і затвердженого Операційного плану реалізації Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року, в якому прописані заходи на найближчі три роки. 

Стратегія розроблена за підтримки проєкту EU4Climate, що впроваджується Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу.
 
Проект EU4Climate має на меті сприяння пом'якшенню та адаптації до змін клімату, а також розвитку низьковуглецевої і стійкої до кліматичних змін економіки відповідно до Паризької угоди у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.
 
 
 
 
За темами