Проєкт WWF INSURE: Запровадження природоорієнтованих рішень у Порядок денний реформ в Україні

8 Грудня 2021, 09:37
Зміна клімату та озоновий шар Інші документи

Установча зустріч 18 жовтня 2021 року

Всесвітній фонд природи WWF-Україна розпочав проєкт INSURE (movIng Nature baSed climate solutions into Ukraine’s Reform agEnda):  Запровадження природоорієнтованих рішень у Порядок денний реформ в Україні 

Проєкт INSURE направлений на вирішення основних проблем у сфері адаптації до зміни клімату сільськогосподарського, водного та лісового секторів економіки, збалансованого використання природних ресурсів та інших суспільних викликів за допомогою природоорієнтованих рішень.

Мета проєкту: інтеграція природоорієнтованих рішень в Порядок денний реформ в Україні шляхом створення бази знань і підтримки зацікавлених сторін.

Виокнавці: Громадська спілка «Всесвітній фонд природи Україна»

Проєкт фінансується: Шведське міжнародне агентство співробітництва і розвитку (Sida)

Основні задачі проєкту: підтримка спроможності Державних органів влади у розробці пропозицій для реформування нормативно-правової бази з метою подальшого впровадження природоорієнтованих кліматичних рішень та екосистемних підходів, через проведення експертних зустрічей, міжвідомчих семінарів та навчальних поїздок.

Очікувані результати:

 • Створення спільного бачення розвитку України з урахуванням зміни клімату, яке буде підтримано основними зацікавленими сторонами.
 • Розробка рекомендацій щодо впровадження екосистемних підходів у галузеві політики основі експертних пропозицій з урахуванням позиції державного, приватного та громадського секторів, а також місцевих громад.
 • Інформування громадськості та експертної спільноти щодо важливості впровадження екосистемних підходів у секторальні політики.

 

Проблеми, вирішенню яких має сприяти проєкт:

 • Відсутність об’єднаного бачення досягнення кліматичної стійкості та інтеграції природоорієнтованих рішень у реформи секторальних політик
 • Недооцінений потенціал та можливості збереження природи для підвищення стійкості екосистем та суспільства до зміни клімату
 • Нестача консолідованих знань та спроможностей щодо ефективності природоорієнтованих рішень серед державних службовців та громадськості
 • Законодавство щодо протидії та адаптації до зміни клімату недостатньо враховує потенціал природоорієнтованих рішень
 • Політика з розвитку лісової галузі потребує посилення положень та вимог, які враховуватимуть вплив зміни клімату на лісові екосистеми
 • Аграрна політика потребує інтеграції положень для стимуляції використання природоорієнтованих рішень для ведення сільського господарства
 • Недостатня обізнаність громадськості щодо причин та шляхів пом’якшення чи протидії наслідкам зміни клімату

 

Діяльність в рамках проєкту:

 • Експертна підтримка впровадження природоорієнтованих рішень в Порядок денних реформ в Україні для адаптації до змін клімату лісового, водного та сільського господарства
 • Організаційне забезпечення загальнонаціонального та секторальних діалогів
 • Створення Платформи знань з природоорієнтованих рішень
 • Розвиток спроможності центральних органів виконавчої влади (Міндовкілля, Мінагро, Держводагенство, Держлісагенство) для впровадження природоорієнтованих рішень шляхом надання експертної підтримки, підвищення рівня знань, організації обміну досвідом під час навчальної поїздки
 • Підтримка спроможності громадських організацій (конкурс малих грантів)
 • Організація молодіжного руху на підтримку впровадження природоорієнтованих рішень у практику
 • Комунікаційна кампанія та підвищення рівня розуміння зацікавлених сторін переваг застосування природоорієнтованих рішень

Заплановані активності:

Проведення загальнонаціонального семінару - грудень 2021

Проведення секторальних семінарів - 1 квартал 2022

Опрацювання пропозицій в робочих групах - 1-2 квартал 2022

Створення платформи знань - 1-2 квартал 2022

Навчальна поїздка - травень-червень 2022

Аналіз результатів проекту та підготовка наступних проектних пропозицій - 3 квартал 2022

Строк реалізації проєкту: липень 2021 - вересень 2022

Презентація.

 

Загальнонаціональний полілог "Місце природи в адаптації України до зміни клімату“

Друга частина Загальнонаціонального полілогу "Місце природи в адаптації до зміни клімату"

За темами