Увага!
Набув чинності наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 06 липня 2021 року № 452 «Про забезпечення участі експертів у здійсненні оцінки впливу на довкілля», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2021 року за №№ 1279/36901, 1280/36902, 1281/36903.

21 Жовтня 2021, 18:04
Новини Оцінка впливу на довкілля

У грудні 2017 року введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон). Законом передбачено розроблення та прийняття низки підзаконних нормативно-правових актів, переважна більшість з яких уже набрала чинності та активно застосовується. Водночас ряд запроваджених Законом інструментів та процедур не реалізовано на практиці. До таких, зокрема, належать реєстр експертів з оцінки впливу на довкілля та експертні комісії з оцінки впливу на довкілля, створення яких передбачено статтею 10 Закону.

Діяльність експертних комісій з оцінки впливу на довкілля спрямована на підвищення якості оцінки в цілому та більш ефективне використання окремих елементів цієї процедури, у тому числі шляхом запровадження експертного розгляду звітів з оцінки впливу на довкілля та іншої інформації про плановану діяльність, отриманої в ході оцінки впливу на довкілля, формулювання науково обґрунтованих умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, залучення фахових спеціальних знань у процесі видачі висновків з оцінки впливу на довкілля та визначення екологічних умов провадження планованої діяльності, що включаються до висновків з оцінки впливу на довкілля, забезпечення підготовки звітів про громадське обговорення, які відповідають вимогам Закону, відповідним підзаконним нормативним актам та міжнародним зобов’язанням України у сфері участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.

Наказом  № 452 визначаються правові засади та процедура ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля, встановлюються вимоги і порядок внесення інформації до нього, визначаються кваліфікаційні вимоги до експертів з оцінки впливу на довкілля, а також встановлюється порядок призначення та роботи експертів у складі експертних комісій з оцінки впливу на довкілля.

За темами