Стратегія ЄС для Дунайського регіону: які завдання стоять перед Міндовкіллям

15 Листопада 2021, 19:48
Новини Євроінтеграція Стале управління водними ресурсами

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв на презентації Програми головування України в Стратегії ЄС для Дунайського регіону розповів про завдання, які стоять перед Міндовкілля на шляху реалізації напрямків Стратегії.

Михайло Хорєв: «У сфері захисту довкілля визначені декілька напрямків Стратегії ЄС для Дунайського регіону. Їх реалізація дозволить не лише покращити стан довкілля у Дунайському регіоні, а й наблизити євроінтеграцію України».

За його словами, це: 

 • покращення поверхневих вод;
 • моніторинг екологічних ризиків;
 • збереження біорізноманіття, ландшафтів та якості повітря і ґрунтів.

За планом заходів з реалізації в Україні Стратегії ЄС для Дунайського регіону Міндовкілля впроваджуватиме такі заходи:

 • моніторинг, впровадження інтегрованого управління водними ресурсами басейну р. Дунай та управління ризиками затоплення;
 • адаптація до зміни клімату басейну р. Дунай;
 • охорона і відновлення екосистем водно-болотних угідь у дельті р. Дунай, створення нових та розширення існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду; 
 • збереження біорізноманіття, відновлення та охорона унікальних гідробіонтів р. Дунай та північно-західної частини Чорного моря. 

Михайло Хорєв зазначив: «Україна спільно зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією реалізує достатньо великий спектр робіт, які зараз знаходяться в активній фазі. Вони направлені на розвиток моніторингу якості поверхневих вод, прогнозування та запобігання катастрофічним паводкам, розробку планів управління, дослідження та збереження біорізноманіття тощо. Розраховую, що усі проєкти ми завершимо вчасно та успішно, як запланували».

Серед них:

 • SAFETISZA – спільні заходи для запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур;
 • FloodUzh – спільні заходи з попередження природних катастроф в транскордонному басейні р. Уж;
 • TiszaMonitorNet – створення транскордонної мережі моніторингу якості води у басейні Верхньої Тиси;
 • Проєктна пропозиція України «Оцінка стану популяцій мігруючих водно-болотних птахів Дунайського регіону (аналіз загроз, спричинених господарською діяльністю людини, розробка плану дій щодо збереження найбільш вразливих видів)» була схвалена. Однак досі не реалізована через відсутність зацікавлених партнерів. 

Нагадаємо, що цього року Україна стала першою державою, що не є членом ЄС, яка головуватиме у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону з листопада 2021 року до жовтня 2022 року.

Пріоритетами головування України визначені:

 • Сталий розвиток Дунайського регіону: декарбонізація та трансформація економіки.
 • Розвиток людського капіталу та ринків праці.

Програма головування України у Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Дунайська стратегія – це платформа, що передбачає співпрацю 14 країн дунайського регіону. Українська частина Стратегії охоплює Одеську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.

 

За темами