Інституційно-правові основи адаптації до зміни клімату в Україні

8 Грудня 2021, 17:28
Статті Зміна клімату та озоновий шар

20 жовтня 2021 року Уряд України затвердив перший державний документ з адаптації до зміни клімату «Стратегія екобезпеки і адаптації до зміни клімату на період до 2030 року» разом з операційним планом щодо її виконання із терміном до 2024 року.

Поряд із закріпленням основних засад та принципів впровадження заходів з адаптації до зміни клімату в Україні, важливо запровадити дієвий координаційний механізм адаптації, який би визначав повноваження та функції державних органів у цій сфері. Такий механізм має стосуватись не лише національного, але й обласного рівня чи рівня міст.

З метою оцінки наявної інституційно-правової бази адаптації до зміни клімату в Україні, в рамках аналітичної записки, визначено наявні механізми чи їх відсутність, та, базуючись на основних висновках, підготовано рекомендації щодо можливих варіантів належного інституційно-правового забезпечення процесу адаптації до зміни клімату в Україні, а також координаційного механізму у цій сфері.

Висновки та рекомендації аналітичної записки зроблено на основі картування інституційно-правового забезпечення адаптації до зміни клімату на національному та на обласному/місцевому рівні, а також відповідно до визначених найвразливіших секторів (біорізноманіття; водні ресурси; енергетика; лісове господарство; міста та територіальні громади; охорона здоров’я; рибне господарство; сільське господарство та ґрунти; транспорт та інфраструктура; туризм; берегові смуги).

Інституційно-правові основи адаптації до зміни клімату в Україні

За темами