Проєкт Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2020 роки (англійською мовою відповідно до вимог Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату) для публічного ознайомлення та отримання зауважень і пропозицій

23 Лютого 2022, 15:29
Оголошення Зміна клімату та озоновий шар

Міндовкілля оприлюднює проєкт Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2020 роки (англійською мовою відповідно до вимог Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату) для публічного ознайомлення та отримання зауважень і пропозицій.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 17 квітня 2022 року на адресу platonova@mepr.gov.ua

Телефон для довідок: (044) 245-47-18

Телефон під час карантину: (095) 301-23-19

Контактна особа: Платонова Антоніна

 

Резюме проєкту Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2020 роки 

За даними проєкту Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів викиди парникових газів (ПГ) в Україні у 2020 році склали 315,9 млн. т СО2-еквіваленту (з урахуванням сектору «Землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство» (ЗЗЗЛГ)) або 317,7  млн. т СО2-еквіваленту (без урахування ЗЗЗЛГ). У порівнянні із 1990 роком сумарні викиди і поглинання ПГ у 2020 році скоротилися на 65,1 % та на 11,7 % (41834  млн. т СО2-еквіваленту) відносно 2019 року.

У Таблиці 1 та Рис. 1 наведені дані про тенденції викидів та поглинань ПГ в Україні за часовим рядом з 1990 року за секторами.

 

Таблиця 1. Викиди та поглинання ПГ у 1990 та 2015-2020 роках

Сектор

Викиди і поглинання ПГ, тис. т СО2-екв.

 

 

 

 

 

 

Зміна викидів ПГ у відношенні до 1990 року, %

Зміна викидів ПГ у відношенні до 2019 року, %

 

1990

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

Енергетика

725 319

210 825

224 765

217 753

226 285

219 173

207 988

-71.3

-5.1

Промислові процеси і використання продуктів

117 802

56 428

58 105

51 852

56 449

57 667

56 070

-52.4

-2.8

Сільське господарство

86 843

39 378

42 029

40 996

44 445

44 768

41 687

-52.0

-6.9

Землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство

-38 150

19 029

23 668

14 547

27 064

23 940

-1 755

-95.4

-107.3

Відходи

12 425

12 477

12 514

12 399

12 320

12 227

11 950

-3.8

-2.3

Всього (без ЗЗЗЛГ)

942 390

319 108

337 413

322 999

339 500

333 835

317 696

-66.3

-4.8

Всього (з ЗЗЗЛГ)

904 240

338 137

361 082

337 546

366 565

357 775

315 941

-65.1

-11.7

 

Рис. 1. Тенденції викидів та поглинань ПГ протягом 1990-2020 років

 

 

 

У звітному році викиди ПГ у секторі «Енергетика» становили 207,99 млн. т СО2-еквіваленту або приблизно 66 % від усіх викидів ПГ в Україні (без врахування ЗЗЗЛГ) і зменшилися на 71,3 % порівняно з базовим рівнем 1990 р. та на 5,1 % – порівняно з 2019 р. Категорія 1А «Спалювання палива» є основним джерелом викидів ПГ, які у 2020 р. у цій категорії скоротилися на 73,7 % та 8,7 % відповідно до 1990 та 2019 рр. і становили лише 157,57 млн. т СО2-еквіваленту. Найбільша частка викидів у цій категорії припадає на підкатегорію 1.A.1 «Енергетичні галузі» (86,41 млн. т СО2-еквіваленту, або близько 54,8 %), у якій викиди скоротилися на 68,3 % порівняно з базовим рівнем 1990 р. та на 6,7 % порівняно з 2019 р. Викиди ПГ в категорії 1.B «Леткі викиди від палива» становили близько 24,2 % (50,42  млн. т СО2-еквіваленту) від загального обсягу викидів у секторі «Енергетика»; вони скоротилися на 60,4 % порівняно з 1990 р., але зросли на 5,1 % відносно попереднього року внаслідок збільшення кількості витоків у системі розподілення природного газу.

За попередніми результатами зменшення викидів парникових газів у секторі «Промислові процеси та використання продуктів» у 2020 році на 2,8% порівняно з попереднім роком пояснюється зменшенням промислового виробництва в металургійній галузі на 8,5%, а саме в категоріях «Виробництво чавуну та сталі» та «Виробництво феросплавів». Однак в хімічній галузі спостерігався ріст промислового виробництва на 5,1% у категоріях «Виробництво аміаку» та «Виробництво азотної кислоти» та виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції на 1,2% в категоріях «Виробництво цементу» та «Виробництво вапна», що є основними галузями в яких відбуваються викиди в даному секторі. Зменшення промислового виробництва в металургійній галузі пояснюється тим, що в 2020 році зменшилось постачання палива та сировини на металургійні підприємства, а збільшення в хімічній галузі навпаки пов’язано зі збільшенням споживання сировини на хімічних підприємствах у зв’язку з відновленням в роботі підприємств після економічної кризи що почалась з 2013 року. Викиди в секторі порівняно з базовим 1990 роком значно зменшились (на 53,3%), що пов’язано зі зменшенням промислового виробництва в металургійній промисловості на 51%, хімічній промисловості на 61%, та виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції на 53% через зменшення обсягів споживання палива та сировини та зменшення обсягів виробництва продукції підприємствами, а також закриттям багатьох підприємств, що спричинене розпадом СРСР.

Сумарні викиди ПГ у секторі «Сільське господарство» у 2020 році скоротились на 6,9 % порівняно з попереднім роком. Істотне скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби (за звітний період поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на 87,2 % з 24,9 млн до 3,2 млн голів) призвело до зниження викидів ПГ у категорії «Кишкова ферментація» (на 81,06 та 5,45 %) та у категорії «Прибирання, зберігання та використання гною» (на 71,3 та 2,6 %) як до 1990 р., так і до 2019 р. Збільшення площ, зайнятих під рис, призвело до зростання викидів метану на 6,67 % щодо попереднього року. Незважаючи на задовільний стан галузі рослинництва, зокрема високі значення площ, зайнятих під ріллю, зростання обсягів удобрення, у звітному році спостерігається скорочення викидів парникових газів і у категорії «Сільськогосподарські ґрунти» – на 15,5 % та 7,6 % до 1990 р. і 2020 р. відповідно. Незважаючи на стабілізацію обсягів емісії ПГ протягом останніх років від вапнування ґрунтів, у 2020 р. скорочення викидів відбулося також і у категорії «Вапнування» – на 7,1 % до попереднього року. Лише у категорії «Внесення сечовини» відмічено зростання викидів парникових газів у порівнянні із 2019 р. (на 12,8 %) та скорочення різниці до базового року (до -12,8 %).

Викиди ПГ у секторі «Відходи» у 2020 році склали майже 12 млн. т СО2-еквіваленту. Це на 3,8 і 2,3 % менше, ніж у 1990 та 2019 роках. При цьому на категорії «Захоронення твердих побутових відходів на полігонах» та «Поводження з господарсько-побутовими стічними водами» припадає відповідно 64,7 та 35,2 % від сумарних викидів у секторі. Збільшення викидів метану від захоронення твердих побутових відходів пов’язане із щорічним збільшенням обсягів утворення відходів та домінуючою практикою їх захоронення.

В секторі ЗЗЗЛГ в порівнянні із Національним кадастром антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2019 роки відбулися кардинальні зміни у зв’язку із необхідністю врахування методологічних рекомендацій від міжнародних експертів. Зокрема, головною зміною став перегляд викидів парникових газів від рубок деревини, внаслідок чого сумарні викиди в секторі та в цілому зросли.

Внаслідок перегляду обсяг викидів ПГ перевищив їх поглинання в 2008 та в 2011-2019 роках, що зумовлено кількома факторами. На фоні деякого коливання поглинання вуглецю живою біомасою лісів, значно зросли викиди вуглецю від рубок, пожеж та інших несприятливих факторів (Рис. 2), внаслідок чого знизилось сумарне поглинання категорією «Лісові площі». Таким чином значення загального результуючого поглинання від категорії в 2020 році знизилося на 32 % в порівнянні із 1990 роком.

 

Рис. 2. Обсяги рубок та втрат деревини протягом 1990-2020 років

 

Крім цього, викиди від ведення рослинництва на сільськогосподарських угіддях має суттєві зміни від року до року. Зокрема, в 1990 році в категорії «Землі, що обробляються» відбувались сумарні поглинання парникових газів на рівні 4,6 млн т СО2-екв. Протягом часового ряду поступово збільшувалися викиди від сільськогосподарських ґрунтів і досягли піку в 2019 році (50,0 млн т СО2-екв.), після чого в 2020 році відбувся сильний спад викидів до рівня 27,4 млн т СО2-екв. Такі суттєві зміни відбуваються через ряд причин, які позитивно чи негативно впливають на кількість вуглецю в ґрунті. Зокрема, накопиченню вуглецю в ґрунті сприяють: валовий урожай та кількість рослинних решток, що були залишені на полях за 2 роки до року звітування, обсяги вирощування видів рослин, в кореневій системі яких розміщуються азотфіксуючі мікроорганізми, а також кількість внесених органічних і мінеральних добрив. Вивільнення вуглецю з ґрунту зумовлює валовий урожай та кількість рослинних решток, що була зібрана з полів чи спалена, а також зміна в структурі сільськогосподарських культур. Зокрема, якщо в 1990 році більшу частку за обсягом займали трави (56 %), а олійні лише на рівні 1 %, то у 2020 році трав було зібрано лише на рівні 5 % від усього зібраного врожаю, в той час як олійних було зібрано 15 %.

В 2020 році спостерігався спад валового збору врожаю на фоні рекордних показників попередніх років, а також найбільша кількість азотних мінеральних добрив, внесена на полях за часовий період з 1990 до 2020 років. Така комбінація факторів зумовила зниження викидів вуглецю від ґрунтів в секторі ЗЗЗЛГ в 2020 році в порівнянні із 2010-ми.

На Рис. 1 та Рис. 3 представлені тенденції викидів та поглинань ПГ, а також основних економічних та енергетичних показників (валовий внутрішній продукт – ВВП, загальне первинне постачання енергії – ЗППЕ) протягом 1990-2020 років.

Протягом часового ряду 1990-2020 років тренд загальних викидів ПГ характеризується наступними ключовими етапами (Рис. 1):

  • різке скорочення викидів ПГ у період з 1990 року до початку 2000-х років, яке було спричинене скороченням виробництва у промисловості та сільському господарстві внаслідок розпаду СРСР та, як наслідок, скороченням споживання палива в енергетиці. Також в цей період відбулася реструктуризація економіки і почала значно зростати сфера послуг;
  • стабілізація та зростання викидів ПГ у період з початку 2000-х років до 2008 року, що характеризується зростанням виробництва мінеральної та металургійної продукції, а також загальним зростанням економіки. У цей період також зросло споживання твердого викопного палива в енергетиці, але паралельно було реалізовано низку заходів з модернізації та енергоефективності в промисловості з метою скорочення споживання природного газу внаслідок підвищення ціни на газ з 2006 року;
  • скорочення викидів ПГ на 15 % у 2009 році порівняно з 2008 роком, яке було обумовлено наслідками світової економічної кризи 2008 року. Зокрема, суттєво скоротилось виробництва цементу, аміаку та металу;
  • зростання викидів ПГ у 2010-2013 роках, що характеризується загальним відновленням економіки від наслідків світової кризи 2008 року. У цей період також зросло споживання твердого викопного палива в енергетиці через газовий конфлікт із РФ;
  • різке скорочення викидів ПГ у 2014-2015 роках, спричинене падінням економіки через анексію АР Крим та міста Севастополь та також початком бойових дій в Донецькій та Луганській областях, в яких зосереджена значна частина промисловості та об’єктів видобування і споживання корисних копалин;
  • коливання викидів ПГ у 2016-2020 роках на рівні 315-370 млн. т СО2-еквіваленту. Цей період характеризується початком активної реалізації політики енергоефективності (програма «Теплі кредити» для стимулювання заходів з енергоефективності в будівлях, заміни газових котлів на котли на біомасі, тощо) та поступового приведення тарифів на електроенергію, гарячу воду та тепло до своїх ринкових значень, що зробило низку енергоефективних заходів економічно привабливими.

 

Рис. 3. Тенденції викидів ПГ та основних економічних і енергетичних показників протягом 1990-2020 років

 

Як видно із Рис. 3, протягом років обсяг ВВП України мав сильний зв’язок із об’ємом викидів ПГ. Не дивлячись на деякий розрив (де-каплінг) між поведінкою ВВП та викидами ПГ із приблизно 2005 року, необхідні подальші зусилля для повного перелому цього зв’язку. При цьому залишається пряма залежність викидів ПГ від ЗППЕ.

Total_GHG_Emisisons_(draft_NIR)

Ukraine_NIR_2022_draft

 

За темами