Коефіцієнти викидів парникових газів та значення нижчих теплотворних здатностей (НТЗ) палив на одиницю маси, що використовуються в «Національному кадастрі антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2020 рр.» (для здійснення моніторингу за 2022 рік)

25 Жовтня 2022, 18:32
Статті Зміна клімату та озоновий шар

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 34 Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 960 (далі – ПМЗ), Міндовкілля публікує значення розрахункових коефіцієнтів за замовчуванням, які були використані для Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, поданого Україною до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату у 2022 році.

Відповідно до розділу 2 додатку 1 до ПМЗ наведені значення коефіцієнта викидів парникових газів та нижчої теплотворної здатності для зазначених видів палива використовуються операторами установок для визначення щорічних викидів парникових газів під час здійснення моніторингу за 2022 рік при застосуванні рівня точності 2а.

Ці значення також можуть використовуватися операторами установок для здійснення консервативної оцінки середнього річного обсягу викидів парникових газів під час підготовки плану моніторингу, що вимагається відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 17 ПМЗ, а у разі необхідності – також для здійснення консервативної оцінки середньорічних викидів парникових газів на наступні п’ять років відповідно до абзацу другого пункту 50 ПМЗ.

Коефіцієнти викидів парникових газів та значення нижчих теплотворних здатностей (НТЗ) палив на одиницю маси, що використовуються в «Національному кадастрі антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2020 рр.»

Найменування палива

Коефіцієнт викидів парникових газів

(т CO2/ТДж)

НТЗ

(ТДж/тис. тонн)

Сира нафта

73,3

41,6

Газові конденсати

64,1

41,9

Моторний бензин / Автомобільний бензин

72,0

43,0

Гас (керосин) (крім палива гасового типу для реактивних двигунів)

71,8

43,1

Газойль / Дизельне паливо

73,7

43,1

Мазут

77,3

40,2

Зріджені нафтові гази (ЗНГ) (нафтовий газ скраплений)

63,0

46,0

Мастила / мастильні матеріали

73,3

39,8

Нафтовий кокс

97,5

31,7

Нафтозаводський газ (нескраплений)

57,5

43,7

Інші нафтопродукти

73,3

40,5

Інші види бітумінозного вугілля (енергетичне вугілля)

94,5

22,0

Лігніт / буре вугілля

101,1

8,6

Кам’яновугільні брикети

97,5

17,3

Доменний кокс (у тому числі кокс і напівкокс, одержані з лігніту/вугілля кам’яного)

107,0

28,5

Газовий кокс

107,0

28,5

Коксовий газ

44,4

35,2

Природний газ*

55,7

48,0*

Торф

105,9

9,4

Брикети з торфу

105,9

14,7

Інша тверда біомаса

11,6

Деревне вугілля

27,3

Біобензин

27,0

Біодизельне паливо

27,0

* За даними "Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2020 рр." при середньозваженій густині природного газу 0,719 кг/м3, НТЗ природного газу становить 34,5 ГДж/1000 м3

 

 

 

За темами