Національна екологічна політика

Державна екологічна політика — це діяльність державних органів, спрямована на забезпечення конституційного права кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Екологічну політику також можуть мати окремі підприємства чи організації. 

Екологічна політика на національному рівні формується Міністерством екології та природних ресурсів. Ще донедавна Мінприроди одночасно розробляло екологічну політику та впроваджувало її. Наразі у рамках реформи державного управління планується зосередити зусилля Міністерства саме на експертній, аналітичній роботі, яка полягатиме у розробці політичних рішень у природоохоронній діяльності, а їхнє безпосереднє виконання покладатиметься на різні державні агенції, служби або місцеву владу. 

На стратегічному рівні пріоритети екологічної політики визначені у Проекті Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»

 

 

 

Стратегічні документи за ключовими напрямками діяльності Мінприроди: 

Біорізноманіття

Концепція загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 - 2025 роки 

Зміна клімату та озоновий шар

Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року

План заходів щодо виконання Концепції

Стратегія низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року (проект)

Дорожня карта запровадження Директиви  2003/87/ЄС 

Стале управління водними ресурсами

Директива 200/60/ЄС Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики 

Охорона земель

Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням 

Управління відходами

Національна стратегія поводження з відходами

Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС

Національний план управління відходами 

Наслідки катастрофи ЧАЕС та зона відчуження

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Екологічний моніторинг

Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля

Концепція створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»

Євроінтеграція

Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері довкілля

Підписатись на матеріали розділу «Національна екологічна політика»