Нормативно-правове забезпечення, нормотворча діяльність