Звернення громадян

Заява (клопотання)Пропозиція (зауваження)Скарга
Звернення пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги (за наявності додаються рішення або копії рішень, які приймалися за зверненням громадянина раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду звернення).