Екологічне маркування та державна екологічна політика

Екологічне маркування є одним з ринкових інструментів досягнення цілей державної екологічної політики, зокрема щодо формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва й екологізації економіки на секторальному рівні.